Що є доходом комісіонера?

За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити одну або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента (ч. 1 ст. 1011 ЦК України).

Відмінною рисою договору комісії є те, що комісіонер

Суддя – модератор: законопроект

Відповідно до проекту Закону України  «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо врегулювання спору за участю судді на стадії підготовчого провадження у сімейних та трудових спорах» (№10447 від 30.01.2024 р.), пропонується доповнити Цивільний процесуальний кодекс України нормами