Примусове вилучення земельних ділянок

Відповідно до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо примусового вилучення, відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені з мотивів суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об’єктів критичної інфраструктури» (№8225), внесеного на розгляд Верховної Ради 25.11.2022 року, пропонується спростити процедури примусового вилучення, відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об’єктів критичної інфраструктури I та ІІ категорії критичності на період дії воєнного стану та протягом 10 років з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні або у відповідній окремій місцевості.

Отже, що саме передбачає цей законопроект?

Проектом пропонується внести зміни до Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», якими  передбачити, що регулювання земельних відносин щодо примусового вилучення, відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об’єктів критичної інфраструктури I та ІІ категорії критичності будуть здійснюватися:

 – без рішення суду;

– без врахування обтяжень речових прав на земельні ділянки, а також на розташовані на них об’єкти нерухомого майна, зареєстрованих у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна;

 – без застосування такої підстави для відмови в державній реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, як наявність у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстрованих обтяжень речових прав на таке майно;

– без урахування частини дев’ятої статті 20 та статей 149, 150, 151 підпункта «а» підпункту 11 пункту 27 цього Кодексу, пункту 93 розділу V «Перехідні положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

– без згоди землевласників, землекористувачів, органів управління об’єкта державної та комунальної власності та рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що здійснюють розпорядження земельними ділянками відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу;

– без складення акту приймання-передачі земельних ділянок із комунальної у державну власність;

– без відшкодування втрат лісогосподарського виробництва та збитків землекористувачам;

– з виплатою грошової компенсації за вилучення земельних ділянок приватної власності та об’єктів нерухомого майна, що на ній розташовані.

Рішення про примусове вилучення буде приймати Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що формує державну політику у відповідній сфері та є уповноваженим органом державної влади, відповідальним за сектор (підсектор) критичної інфраструктури. У рішенні про примусове відчуження земельної ділянки із приватної власності та об’єктів нерухомого майна, у разі їх наявності на земельній ділянці, повинен буде вказуватися розмір грошової компенсації.

Передбачається, що примусово вилучена із постійного користування або примусово відчужена земельна ділянка не може бути передана в користування або у власність фізичній чи юридичній особі для цілей, не пов’язаних із забезпеченням будівництва або реконструкцією об’єктів критичної інфраструктури I та ІІ категорії критичності.

Щодо грошової компенсації, то законопроектом передбачається, що «грошова компенсація здійснюється підприємством, установою та організацією, що належать до державної та комунальної власності, якому передано земельну ділянку у постійне користування для будівництва або реконструкції об’єктів критичної інфраструктури I та ІІ категорії критичності шляхом внесення коштів на банківський рахунок власника земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, у місячний строк з моменту прийняття рішення Кабінетом Міністрів України.».

Розмір компенсації при примусовому відчуженні буде визначатися відповідно до звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та звіту про оцінку об’єктів нерухомого майна (відмінних від земельної ділянки), у разі їх наявності на земельній ділянці.

При цьому, розмір компенсації за земельну ділянку визначатиметься за експертною грошовою оцінкою земельної ділянки проведеною відповідно до Закону України «Про оцінку земель», а за об’єкти нерухомого майна (відмінні від земельної ділянки) –  незалежною оцінкою майна, проведеною відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Втім, не зважаючи на сумні обставини, що зумовили його появу, сам законопроект породжує більше запитан, ніж відповідей, особливо в частині нехтування гарантованим Конституцією України правом власності та створює для осіб, що мають «корупційну залежність», нові джерела незаконного збагачення.  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *