Про колективні угоди

23 лютого 2023 року було прийнято та передано на візування в Головний комітет законопроект “Про колективні угоди” № 7628.

Метою прийняття проекту Закону, згідно з пояснювальною запискою, є «підвищення ролі колективно-договірного регулювання трудових відносин, посилення захисту прав працівників і роботодавців, налагодження співпраці сторін соціального діалогу».

Для цього у запропонованій новій редакції Закону України «Про колективні угоди та договори», зокрема, уточнюється сфера дії колективних угод і договорів, переглянуто їх зміст; визначено особливості суб’єктного складу сторін колективних переговорів на галузевому і територіальному рівні; передбачено залучення громадських об’єднань до участі в консультаціях; оновлено умови утворення спільного представницького органу сторони на будь-якому рівні діалогу, призупинення та зупинення дії окремих положень колективних угод і договорів, приєднання до сторін угод і договорів нових суб’єктів.

Як зазначив Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу, предмет правового регулювання законопроекту охоплюється положеннями Глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» Розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» та Додатку XL Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *