Про запровадження обов’язкового внеску поза системою оподаткування

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховній Раді України, керуючись пунктом 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, прийняв доопрацьований народними депутатами України – членами Комітету проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю за основу.

Законопроектом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю» 5344-д  пропонується:

  • створити сприятливі умови для працевлаштування осіб з інвалідністю, в тому числі шляхом впровадження апробованих в інших країнах підходів до розвитку стимулюючих механізмів для роботодавців, розширення можливостей для осіб з інвалідністю.
  • запровадити сплату цільового внеску замість адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу працевлаштування. Внесок передбачається у меншому розмірі, порівняно із розміром адміністративно-господарських санкцій, але обов’язок із його сплати встановлюється для усіх категорій роботодавців як приватного, так і публічного сектору.
  • розширити категорії підприємств, які можуть користуватися фінансовою підтримкою для забезпечення працевлаштування осіб з інвалідністю шляхом створення підприємств трудової інтеграції та підприємств захищеного працевлаштування. Передбачається, що статус підприємства трудової інтеграції може набути будь який суб’єкт господарювання за умови відповідності законодавчо визначеним критеріям.

Проектом закріплюється можливість заснування підприємств захищеного працевлаштування, які матимуть на меті не отримання прибутку, а забезпечення працевлаштування осіб із важкими формами обмежень функціонування.

Крім того, у проекті встановлюється однакове законодавче зобов’язання з працевлаштування осіб з інвалідністю для роботодавців приватного та публічного секторів.

Передбачається створення спеціального фонду державного бюджету шляхом накопичення внесків роботодавців. Кошти спеціального фонду будуть цільово витрачатися виключно на реалізацію заходів із працевлаштування осіб з інвалідністю. Відповідальність роботодавця за нецільове використання коштів фонду соціального захисту осіб з інвалідністю встановлюється у подвійному розмірі від суми коштів, які були використані не за цільовим призначенням.

Зокрема, передбачено, що фінансове забезпечення заходів щодо соціального захисту осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю буде здійснюватися за рахунок Державного бюджету України, в тому числі державного цільового фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, бюджетів органів місцевого самоврядування, державних та місцевих програм працевлаштування осіб з інвалідністю, роботодавців, благодійної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України. Державний цільовий фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, в свою чергу, буде складовою частиною Державного бюджету України. Кошти Фонду будуть зараховуватися на окремий рахунок Державного бюджету України.

Джерелами формування державного цільового фонду соціального захисту осіб з інвалідністю стануть внески роботодавців на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю, штрафи за несплату чи за порушення порядку сплати цих внесків, кошти Державного бюджету, благодійні внески та інші надходження, не заборонені законом.

Внески роботодавців на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю зараховуватимуться безпосередньо на єдиний казначейський рахунок” (зміни до ст.10 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”).

Крім того, передбачається, що роботодавці, які використовують працю щонайменше 25 працівників (далі – платники внеску), зобов’язані щомісяця сплачувати внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю (далі – внесок).

Розмір внеску дорівнює добутку 40 відсотків середньої місячної заробітної плати (винагороди), яку отримують працівники платника внеску, та різниці між кількістю осіб, що забезпечує виконання платником внеску нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, та кількістю фактично працевлаштованих осіб з інвалідністю.

Для платників внеску встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової кількості осіб штатного облікового складу за місяць з розрахунку повного робочого часу.

Зазначено, що внесок не входить до системи оподаткування. ПРОТЕ!

Як зазначено в проекті:

  • адміністрування внеску буде здійснювати центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
  • збір внеску буде здійснюватися до державного цільового фонду соціального захисту осіб з інвалідністю в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення соціальних, трудових, освітніх прав осіб з інвалідністю.

Дія цього Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” поширюватиметься на відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов’язаної із збором та веденням обліку внеску. Дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на зазначені відносини лише у випадках, передбачених цим Законом, або в частині, що не суперечить цьому Закону.

Порядок нарахування, обчислення і сплати внеску визначається цим Законом, в частині адміністрування – Податковим кодексом України, Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Сплата внеску буде здійснюватися у національній валюті шляхом внесення відповідних сум внеску на рахунки податкових органів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для його зарахування.

Платники внеску зобов’язані будуть сплачувати внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця та подавати щокварталу звітність про сплату внеску до територіальних органів центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Днем сплати внеску вважатиметься: 1) у разі перерахування сум внеску з рахунку платника на єдиний казначейський рахунок – день списання банком або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, суми платежу з рахунку платника незалежно від часу її зарахування на вказані рахунки; 2) у разі сплати внеску готівкою – день прийняття до виконання банком або іншою установою – членом платіжної системи документа на переказ готівки разом із сумою коштів у готівковій формі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *