Що перевіряє Держпраця під час воєнного стану?

Слід зазначити, що будь-які планові перевірки  на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”, припинено відповідно до постанови КМУ «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» від 13 березня 2022 р. № 303.

Згідно вимог постанови № 303 та наказу Міністерства економіки України від 16.06.2023 № 5782 “Про здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом періоду воєнного стану” на сьогодні частково відновлено право проводити позапланові перевірки у випадках:

  • звернення працівників про порушення їх трудових прав;
  • доручення Прем’єр-міністра України, зокрема щодо дотримання строків виплати заробітної плати;
  • у разі настання нещасного випадку на виробництві, аварій, пожежі, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання.

Крім того, стаття 16 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” від 15 березня 2022 року № 2136-IX передбачає, що у період дії воєнного стану Державна служба України з питань праці та її територіальні органи можуть здійснювати за заявою працівника або профспілки позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання та фізичними особами, які використовують найману працю,

  • в частині додержання вимог цього Закону,
  • з питань виявлення неоформлених трудових відносин,
  • законності припинення трудових договорів.

З урахуванням особливостей, визначених  Законом № 2136-IX позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються у порядку, встановленому Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” №877-V:

1.За наявності підстав, визначених абзацами п’ятимвосьмимдев’ятимдесятим частини першої статті 6 Закону України № 877-V, а саме:

  • за звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності).
  • за доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
  • при настанні аварії, пожежі, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;
  • за рішенням суду.                                                                                                               2. За зверненням Київської міської військової адміністрації або обласної військової адміністрації.                                                                                                       3. У зв’язку з невиконанням суб’єктом господарювання приписів про усунення порушень вимог законодавства, виданих після 1 травня 2022 року.
Про розмір штрафних санкцій в сфері порушення законодавства про працю можна прочитати тут.

! У період дії воєнного стану у разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю), штрафи, передбачені статтею 265 Кодексу законів про працю України, не застосовуються.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *