Щодо автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки

20 березня 2023 року було прийнято Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки”.

Закон розроблено з метою забезпечення впровадження Україною двох міжнародних стандартів у сфері прозорості та обміну інформацією для податкових цілей:

1) Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS));

2) Стандарту щодо обміну інформацією за запитом (EOIR).

Отже, що таке CRS? Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS) або Загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки – це міжнародний стандарт, схвалений Радою Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР) 15 липня 2014 року, що вимагає від країн, які його імплементують, здійснювати збір інформації від фінансових установ про фінансові рахунки власників рахунків та щорічно на автоматичній основі обмінюватись такою інформацією з юрисдикціями-партнерами з обміну в рамках Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (MCAA CRS).

Відповідно до Загального стандарту звітності CRS фінансові установи країни-учасниці зобов’язані здійснювати належну комплексну перевірку (due diligence) фінансових рахунків та серед власників рахунків (у певних випадках і серед їх контролюючих осіб) виявляти осіб, які є податковими резидентами інших юрисдикцій-партнерів з обміну інформацією.

Імплементація Загального стандарту звітності CRS координується Секретаріатом ОЕСР. Станом на січень 2023 року понад 110 юрисдикцій є учасниками міжнародного багатостороннього автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки, включаючи усі держави-члени Європейського Союзу.

Законом України від 30.11.2021 № 1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» главу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України доповнено пунктом 531,відповідно до якого Україна буде здійснювати автоматичний обмін інформацією відповідно до Загального стандарту звітності CRS після приєднання компетентного органу України до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (MCAA CRS), далі – Багатостороння угода CRS).

19.08.2022 Державна податкова служба України як компетентний орган України згідно з дорученням Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економіки України Ю. Свириденко від 08.08.2022 № 16214/3/1-22 приєдналася до Багатосторонньої угоди MCAA CRS.

Міжнародний стандарт обміну інформацією за запитом (Exchange of Information on Request (EOIR) Standard) встановлює єдині умови, за якими юрисдикції надсилають одна одній запити про надання певної інформації та обмінюються нею на підставі податкових конвенцій. Цей стандарт є обов’язковим для понад 160 учасників Глобального форуму. З осені 2019 року Глобальний форум розпочав партнерську перевірку України з питань дотримання стандарту EOIR.

На думку Міністерства фінансів України, прийняття закону сприятиме:

належному виконанню Україною міжнародних зобов’язань щодо обміну інформацією для податкових цілей, передбачених чинними конвенціями про уникнення подвійного оподаткування, Конвенцією про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах,  Багатосторонньою угодою CRS;

впровадженню найкращих міжнародних політик та практик в сфері обміну інформацією для податкових цілей;

отриманню переваг від взаємного, а не одностороннього, обміну інформацією з юрисдикціями-партнерами;

підвищенню рівня дотримання вимог податкового законодавства власниками рахунків та їх кінцевими бенефіціарними власниками, зокрема правил про оподаткування контрольованих іноземних компаній;

виявленню активів, які не були задекларовані платниками податків, та схем ухилення від сплати податків, що в свою чергу збільшить потенційні додаткові податкові надходження до бюджету України;

зниженню ризику використання фінансових установ України підзвітними особами-нерезидентами в цілях уникнення виконання вимог міжнародних стандартів та ухилення від сплати податків;

створенню більш прозорого податкового середовища;

отриманню позитивного рейтингу за результатами оцінки Глобального форуму ОЕСР на предмет відповідності національного законодавства та практики вимогам міжнародних стандартів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *