Щодо вдосконалення боротьби з тероризмом

В Верховній Раді наразі зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв’язку з ратифікацією Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму, а також до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення боротьби з тероризмом» (№8146 від 21.10.2022 р. )

Метою розробки законопроекту є імплементація в національне законодавство положень Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму, а також всебічне посилення спроможностей загальнодержавної системи боротьби з тероризмом з урахуванням європейських та загальносвітових практики у сфері протидії терористичній діяльності.

Відповідно до Пояснювальної записки, підготовка законопроекту обумовлена потребою виконання Україною вимог Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму, зокрема, щодо:

1) криміналізації в національному законодавстві окремих протиправних діянь. З цією метою вносяться зміни до КК та КПК України, зокрема в частині визнання злочином “проходження навчання тероризму” (ст. 3 Додаткового протоколу), “перетинання державного кордону України з терористичною метою” (ст. 4 Додаткового протоколу);

2) забезпечення міждержавного інформаційного обміну про осіб, які виїжджають за кордон з терористичною метою, як те передбачено статтею 7 Додаткового протоколу.

З метою надання іноземним партнерам вичерпної та достовірної інформації, передбаченої статтею 7 Додаткового протоколу (а також забезпечення зберігання та аналізу аналогічних відомостей, отриманих від іноземних держав) проект покладає на Антитерористичний центр при СБУ завдання:

а) вести перелік терористичних організацій і груп;

Використовуючи відомості, внесені до цього переліку, СБУ повідомлятиме іноземні держави про переміщення за кордон осіб, причетних до відповідних терористичних організацій та груп.

Слід відзначити, що ведення згаданого переліку також узгоджується із обов’язком України здійснювати обмін інформацією з Європейським Союзом щодо терористичних угрупувань та організованих груп, які їх підтримують (ст. 23 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII);

б) здійснювати національну координацію та міжнародну взаємодію з питань отримання, обробки, поширення, зберігання та захисту інформації про пасажирів (API/PNR).

Наділення Антитерористичного центру при СБУ повноваженнями із обробки такої інформації дозволить реалізувати не тільки вимоги Додаткового протоколу, а й забезпечить відповідність національного законодавства загальноприйнятим практикам боротьби з міжнародним тероризмом щодо запровадження в Україні системи обробки попередньої інформації про пасажирів (API/PNR) (як це передбачено резолюціями Ради Безпеки ООН 2178 (2014), 2309 (2016), 2341 (2017), 2396 (2017), 2482 (2019), Директивою Ради Європейського Союзу 2004/82/ЄС від 29 квітня 2004 року “Про зобов’язання перевізників повідомляти дані пасажирів”, а також Директивою Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2016/681/ЄС від 27.04.2016 “Про використання даних системи бронювання (PNR) для попередження, виявлення, розслідування та кримінального переслідування злочинів терористичної спрямованості і тяжких злочинів” тощо).

Законопроектом передбачено внесення змін:

1. До Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до яких:

 1) Встановлюється кримінальна відповідальність за “проходження навчання тероризму”, “перетинання державного кордону України з терористичною метою”, а також за фінансування цих діянь;

Із частини першої статті 258-3 КК України виокремлюється відповідальність за участь в терористичній групі чи терористичній організації та викладається як окремий склад злочину у частині другій цієї статті. Крім того, стаття 258-3 КК України доповнюється новою частиною третьою, що передбачатиме таку кваліфікуючу ознаку, як вчинення відповідних злочинів службовою особою з використанням свого службового становища.

Примітка до “Статті 258-4. Сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму» передбачає, що під проходженням навчання тероризму в цій статті слід розуміти отримання особою інструкцій, включаючи набуття знань чи практичних навичок, від іншої особи стосовно виготовлення або використання вибухових речовин, вогнепальної чи іншої зброї або шкідливих чи небезпечних речовин, або стосовно інших специфічних методів чи засобів з метою здійснення діяльності, яка відповідно до закону є терористичною.

Запропонованими в законопроекті редакціями статей 258-3, 258-4 Кримінального кодексу України передбачається звільнення від кримінальної відповідальності за діяння, передбачене відповідними статтями, якщо особа добровільно відмовилася від подальшої злочинної діяльності, повідомила правоохоронний орган про цей злочин, сприяла запобіганню або припиненню терористичної діяльності, пов’язаної із вчиненим нею злочином.

Також передбачається доповнення Кримінального кодексу України новою статтею такого змісту:

“Стаття 258-6. Перетинання державного кордону України з терористичною метою

 1. Перетинання державного кордону України з метою здійснення діяльності, яка відповідно до закону є терористичною – карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років з конфіскацією майна або без такої.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або службовою особою з використанням свого службового становища, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

3. Ті самі діяння, вчинені під час дії надзвичайного або воєнного стану, – караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацію майна.

4. Особа звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, передбачене частиною першою цієї статті якщо вона добровільно відмовилася від подальшої злочинної діяльності, повідомила правоохоронний орган про цей злочин, сприяла запобіганню або припиненню терористичної діяльності, пов’язаної із вчиненим нею злочином.”

2) Визначається підслідність зазначених злочинів — досудове розслідування таких злочинів здійснюватимуть слідчі Служби безпеки України.

3) Розширюються підстави для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру в разі вчинення її уповноваженою особою названих злочинів.

4) Визначається можливість застосування під час воєнного стану до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні згаданих злочинів, лише одного виду запобіжного заходу — тримання під вартою (за наявності підстав для застосування запобіжного заходу) із наданням права слідчому судді, суду не визначати при цьому розмір застави.

5) Передбачається можливість здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) у кримінальних провадженнях щодо згаданих злочинів.

2. До Закону України “Про боротьбу з тероризмом”, що передбачають запровадження правових основ для:

– проведення антитерористичної підготовки населення;

– визначення нових суб’єктів боротьби з тероризмом (з урахуванням сучасної системи органів державної влади) та визначення повноважень останніх;

– удосконалення повноважень Служби безпеки України як головного суб’єкта боротьби з тероризмом;

– наділення Антитерористичного центру при Службі безпеки України повноваженнями формувати та вести перелік терористичних організацій і груп, а також здійснювати національну координацію з питань отримання, обробки, поширення, зберігання та захисту інформації про пасажирів (API/PNR) відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН щодо протидії міжнародному тероризму стосовно переміщення осіб, причетних до терористичної діяльності, попередження, виявлення, розслідування кримінальних правопорушень, що вчиняються з терористичною метою, інших кримінальних правопорушень, а також попередження перетинання державного кордону України особами, які можуть становити загрозу національній безпеці України;

– делегування Уряду України повноважень щодо визначення механізму відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок терористичного акту;

– надання повноважень суб’єктам боротьби з тероризмом брати участь у спільних антитерористичних заходах за участі іноземних держав або міждержавних об’єднань шляхом залучення своїх сил і засобів, а також проводити спільні антитерористичні заходи на території України та інших держав відповідно до міжнародних договорів (угод).

Пропонується визначити поняття «антитерористичної підготовки населення»  як системи організаційних, освітніх, просвітницьких, практично-навчальних та інших заходів, спрямованих на формування у представників органів державної влади, місцевого самоврядування та цивільного населення антитерористичних компетентностей.

3. До Закону України “Про санкції” в частині розширення видів санкцій, що можуть застосовуватись, зокрема до терористичних організацій та груп.

4. До Повітряного кодексу України, законів України “Про транспорт”, “Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації”, “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” в частині узгодження згаданих законодавчих актів із іншими змінами, передбаченими законопроектом.

Прийняття Закону України “Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв’язку з ратифікацією Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму, а також до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення боротьби з тероризмом” на думку авторів надасть змогу виконати Україні її міжнародно-правові зобов’язання та підвищити ефективність боротьби з тероризмом.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *