Проект Закону про свободу підприємницької (економічної) діяльності домогосподарств (№8143 від 20.10.2022)

Депутати обурюються, що на сьогоднішній день визначення «сім’я» та/або «домогосподарство» в якості суб’єктів податкових відносин не передбачено на законодавчому рівні, і це на їх думку  є бар’єром на шляху розвитку соціальної підтримки домогосподарства (сім’ї).

«При цьому введення «сімейного оподаткування» не означає встановлення спеціального податкового режиму, а передбачає введення елементів «сімейного оподаткування» в діючу систему оподаткування доходів фізичних осіб. Зазначимо, що домогосподарства є важливим складником фінансової системи країни, тому для самовідтворення і розвитку отримують певні доходи» містить пояснювальна записка до Законопроекту.

Отже, що пропонується?

Законопроектом пропонується введення наступних термінів:

домогосподарство – особа або сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життєдіяльності, ведуть спільне господарство, повністю або частково об’єднують та витрачають кошти. Ці особи можуть перебувати в родинних стосунках або стосунках свояцтва, не перебувати у будь-яких із цих стосунків, або перебувати і в тих, і в інших стосунках;

індивідуальні домогосподарства – домогосподарства, що складаються з однієї особи, яка проживає в окремому житлі або займає в якості мешканця окрему кімнату (кімнати), але не об’єднаний з будь-ким, хто проживає в цьому житлі з метою утворення спільного господарства;

інституціональні домогосподарства – домогосподарства, що складаються з осіб, які постійно проживають в спеціалізованих соціальних або медичних установах, закладах соціального обслуговування та соціального захисту, військових частинах або, які як це можна очікувати, будуть проживати в зазначених установах на протязі тривалого або невизначеного періоду часу;

соціальний трансферт – соціальне піклування (підтримка), соціальні гарантії/пільги (закупівля послуг у вигляді товарів, послуг, активів або інших грошових чи натуральних виплат, у тому числі у безготівковій формі), соціальне страхування, які здійснюються або передаються державними і некомерційними організаціями, переважно за рахунок публічних коштів;

соціальне піклування (підтримка) – соціальний трансферт здійснений на користь бідних домогосподарств та фізичних осіб, які потрапили в складні життєві обставини; пасивний дохід – це дохід від оренди нерухомості, володіння цінними паперами (зокрема дивіденди) та авторськими правами (зокрема роялті),  обмеженого партнерства або іншого бізнесу, в якому людина не бере активної участі.

Пропонується також визначення:

-пасивного доходу – як доходу від оренди нерухомості, володіння цінними паперами (зокрема дивіденди) та авторськими правами (зокрема роялті),  обмеженого партнерства або іншого бізнесу, в якому людина не бере активної участі;

-податкової знижки –як  частини сплаченого податку повернутої платнику податку на суму документально підтверджених витрат домогосподарства. Перелік таких витрат встановлюється податковим законодавством, зокрема витрати на користування іпотечним житловим кредитом, витрати на навчання, енергоефективні технології, лікування, страхування життя та здоров’я.

Членами домогосподарства відповідно до ст.3 проекту будуть фізичні особи, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об’єднують свої кошти та витрачають їх, незалежно від того, чи перебувають такі особи у сімейних чи родинних відносинах, їх віку, статі, дієздатності. Кількість членів домогосподарства не обмежується.

Домогосподарство може здійснювати підприємницьку (економічну) діяльність визначену частиною третьою цієї статті без реєстрації фізичної особи-підприємця за умови:

-подання річної податкової декларації домогосподарства;

-ведення такої підприємницької (економічної) діяльності лише членами домогосподарства;

-річний дохід від економічної діяльності домогосподарства не перевищує суму 8 мільйонів гривень.

При цьому згідно ст. 5 Законопроекту складання річної податкової декларації домогосподарства буде добровільним, крім випадків:

– ведення економічної діяльності щодо надання посередницьких послуг з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, а також щодо виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння та всі ліцензовані види діяльності,

– отримання соціального трансферту за виключенням пенсійних виплат та стипендій.

До видів підприємницької (економічної) діяльності, що дозволяється провадити без реєстрації фізичної особи – підприємця належать (ст.5):

 1. перукарські та косметологічні послуги;
 2. юридичні консультації; послуги домашньої прислуги;
 3. догляд за хворими або немічними особами;
 4. надання індивідуальних уроків (репетитора);
 5. індивідуальне виховання дітей (гувернер);
 6. послуги пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням;
 7. ремонт взуття, одягу, побутових текстильних та трикотажних виробів, килимів та килимових виробів, шкіряних, галантерейних та дорожніх виробів, меблів, радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури, електропобутової техніки та інших побутових та офісних приладів, годинників, інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;
 8. технічне обслуговування і ремонту музичних інструментів;
 9. послуги з прання та прасування білизни та інших текстильних виробів;
 10. роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами з лотків і на ринках;
 11. послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;
 12. послуги з перевезення вантажу; діяльність у сфері ресторанного господарства;
 13. послуги з естетичної косметології, крім тих, що підлягають ліцензуванню;
 14. інші види робіт, до яких залучаються члени цього домогосподарства, крім видів діяльності, що підлягають ліцензуванню та відносяться до незалежної професійної діяльності відповідно до закону.

Представником (уповноваженою особою) домогосподарства буде член домогосподарства, що має повну цивільну дієздатність та надав свою згоду на підписання річної податкової декларації, представництво інтересів відповідного домогосподарства в податкових органах та органах соціального захисту населення щодо питань сплати нарахованих домогосподарству податків, отримання бюджетного відшкодування (податкової знижки) та інших видів соціального трансферту.

Якщо домогосподарство складається з однієї особи та відповідно до цього Закону визначається як індивідуальне, то така особа вважається представником (уповноваженою особою) домогосподарства.

Представником інституційного домогосподарства є керівник або уповноважений ним орган відповідної інституції.

Бюджет домогосподарств складатимуть доходи та витрати його членів та домогосподарства в цілому.

До доходів домогосподарства проект відносить сукупність надходжень доходів всіх членів домогосподарства впродовж звітного фінансового року зі всіх можливих джерел як у грошовій, так і негрошовій формах.

Доходи домогосподарств складатимуться з:

-заробітної плати та інших прирівняних до неї виплат, отриманої найманими працівниками на підставі трудового договору (контракту) від 5 роботодавців – підприємств, установ, організації або самозайнятих фізичних осіб – підприємців;

-винагороди за видами підприємницької (економічної) діяльності;

-грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими, особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, а також визначених Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” членами сім’ї, батьками, утриманцями загиблого (померлого) військовослужбовця, грошової компенсації, що виплачується військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення;

-винагороди за виконання цивільно-правових договорів, у тому числі суми виплат чи відшкодування за такими договорами;

-прибутку від діяльності самозайнятої особи (фізичної особи – підприємця та фізичної особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність);

-стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується учню, студенту, курсанту вищого військового навчального закладу, ординатору, аспіранту або ад’юнкту;

-пасивних доходів;

-виграшів, призів, подарунків;

-доходів від продажу власновирощеної сільськогосподарської продукції, побічних лісових користувань, за здану (продану) вторинну сировину, побутові відходи, брухт чорних та кольорових металів, соціального трансферту, крім соціальних послуг;

-страхових виплат, страхового відшкодування або викупної суми, отриманої за договорами страхування, у тому числі за договорами довгострокового страхування життя, страхування довічних пенсій;

-виплат з недержавного пенсійного забезпечення.

До витрат домогосподарств проектом відносяться собівартість проживання кожного члена домогосподарства у розмірі шістдесяти відсотків від середньомісячної заробітної плати за попередній рік, а також витрати на здійснення підприємницької (економічної) діяльності домогосподарства, зокрема, ведення особистого селянського господарства, виготовлення/вирощування продукції особистого підсобного господарства.

Облік витрат, що здійснюється членами домогосподарства, та які згідно з податковим законодавством враховуються при визначенні розміру бюджетного відшкодування (податкової знижки), ведеться представником (уповноваженою особою) відповідного домогосподарства загальним підсумком за звітній фінансовий рік.

Дані спрощеного узагальнюючого обліку доходів і витрат є підставою для включення їх до річної податкової декларації, що подається домогосподарством згідно з податковим законодавством для отримання бюджетного відшкодування (податкової знижки) з податку на доходи фізичних осіб.

Податкова знижка надається виключно домогосподарствам, на підставі подання річної податкової декларації відповідно до Порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.

З метою отримання бюджетного відшкодування, передбаченого податковим законодавством, домогосподарство в особі його представника (уповноваженої особи) подаватиме річну податкову декларацію. ДПС у термін не пізніше ніж за один місяць до кінцевого терміну складання річної податкової декларації домогосподарства зобов’язаний буде надати представнику домогосподарства предекларацію, яка повинна містити всі види доходів та обсяги сплачених податків, що в них наявні.  

Законопроектом передбачає внесення відповідних змін до кодексів та планується, що він набуде чинності 01.01.2025 р.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що «…роль фінансів домашніх господарств у забезпеченні економічного розвитку нашої держави залишається мінімальною».

Ініціатори законопроекту вважають, що національне домогосподарство (домоекономіка), як одна з первинних економічних одиниць в ринкових умовах має стати основою зростання вітчизняного малого/ середнього/ навіть великого бізнесу.

Як то кажуть: «У мене слів не має, просто не має слів».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *