Щодо визнання недійсним рішення загальних зборів: судова практика

Відповідно до пункту 2.12. Постанови Пленуму Вищого господарського суду від 25.02.2016р. № 4 “Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин” із змінами внесеними згідно з Постановою Вищого господарського суду № 7 від 14.07.2016 р., підставами для