Щодо  оскарження в судовому порядку акту перевірки, складеного державним інспектором праці в рамках проведення досудового розслідування

 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суд в постанові від 06 грудня 2022 року по справі № 804/8776/15 (адміністративне провадження № К/9901/47623/18) надав своє бачення з приводу можливості оскарження акту перевірки, складеного державним інспектором праці в рамках кримінального …

Щодо перевірки виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в постанові від 21 листопада 2022 року у справі №400/3957/21 (адміністративне провадження № К/990/19967/22) дійшов висновку, що саме на органи Держпраці законодавчо покладений обов`язок перевірки суб`єктів господарювання на виконання нормативу …

Передумови зміни адреси об’єкта нерухомості

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в постанові від 02 серпня 2022 року по справі № 438/721/17 (адміністративне провадження № К/9901/13499/19) зазначив, що зміна адреси можлива щодо об`єкта, який вже має адресу. А зазначення такого його місця

Юрисдикція спору щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності МСЕК

Відповідно до абзацу першого пункту 4 Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317 (далі – Положення) медико-соціальну експертизу проводять МСЕК, з яких утворюються в установленому порядку центри (бюро), що належать до закладів …

Вплив позитивного значення курсових різниць на дохід

Курсова різниця за дебіторською заборгованістю включається до доходів, якщо офіційний курс гривні до відповідної іноземної валюти на дату розрахунку курсової різниці зменшився в порівнянні з курсом на дату попередньої оцінки цієї дебіторської заборгованості.

Такий висновок містить постанова Верховного Суду у …

Проведення позапланової перевірки на об`єкті будівництва

Підставою для проведення позапланової перевірки на об`єкті будівництва є, зокрема, звернення фізичної особи. Для проведення позапланової перевірки суб`єкта містобудування орган державного архітектурно-будівельного контролю видає наказ про проведення такої позапланової перевірки, направлення на проведення такої перевірки уповноваженій особі, а за результатами

Про недопуск до проведення перевірки представників контролюючого органу

Відсутність посадових осіб суб`єкта господарювання, коли контролюючим органом здійснено виїзд з метою проведення перевірки, не свідчить про недопуск до проведення перевірки

Саме до цього висновку дійшов Верховний Суд в наступних справах.

В постанові від 30 червня 2021 року по справі …

Про співставлення трудового договору з цивільно-правовим договором

Зі співставлення трудового договору з цивільно-правовим договором, відмінним є те, що трудовим договором регулюється процес організації трудової діяльності. За цивільно-правовим договором процес організації діяльності залишається поза його межами, метою договору є отримання певного результату. Виконавець за цивільно-правовим договором, на відміну

Фіксування проведення інспеційного відвідування

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в постанові від27 жовтня 2022 року по справі № 260/1896/20 (провадження № К/9901/13843/21) зробив висновки щодо права інспектора праці без попереднього повідомлення фіксувати проведення інспекційного відвідування.

Порядком здійснення державного контролю за

Щодо переведення дачного або садового будинку в жилий

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду справа № 600/2150/21-а 26 жовтня 2022 року зробив висновок щодо можливості переведення дачних і садових будинків в жилі.

Так Верховний Суд зназначив, що “законодавством передбачено вичерпний перелік підстав для відмови