Які правочини вважаються такими, що порушують публічний порядок?

Відповідь на це питання надав Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду в постанові від 02 липня 2020 року у справі №  910/4932/19.

Так, Верховний Суд зазначив, що згідно зі статтею 215 Цивільного кодексу України підставою недійсності

Договір доручення: відступлення від висновків ВС

У практиці Касаційного цивільного суду сформувалося два різні підходи щодо застосування норм Глав 17 та 66 ЦК України:

1) перший підхід – договір доручення може бути вчинений в усній формі, і незалежно від змісту довіреності представник (повірений) має обов`язок передати

Щодо рівнозначності поняття «оплата праці» і «заробітна плата»

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у постанові від 4 квітня 2023 року у справі № 640/8348/21 вказав про те, що поняття «оплата праці» і «заробітна плата», які використовуються у законодавстві, що регулює трудові правовідносини, є

Момент переходу права власності на транспортний засіб

Велика Палата Верховного Суду в постанові від 05 квітня 2023 року у справі № 911/1278/20 (провадження № 12-33гс22) зробила висновок, що якщо договором не передбачено особливостей переходу права власності на транспортний засіб у конкретному випадку шляхом вчинення певних дій, воно

Посвідчення заповіту секретарем сільської ради

У справі № 369/7921/21 (провадження № 61-5293 сво 23), яка переглядалась Верховним Судом у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду, спір виник між сторонами з приводу визнання заповіту, посвідченого секретарем сільської ради, нікчемним у зв`язку з відсутністю у секретаря сільської

Віндикаційний позов

В постанові від 30 листопада 2022 року  по справі № 522/14900/19 (провадження № 61-10361св22) Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду висловився щодо наслідків застосування приватно-правових конструкцій з метою створення видимості добросовісного набуття права власності для …

Натуральні зобов`язання

Статтею 625 ЦК України врегульовано правові наслідки порушення грошового зобов`язання, які мають особливості. Так, відповідно до наведеної норми боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити …

Чи входить право на розірвання договору купівлі-продажу до складу спадщини?

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду в постанові від 14 грудня 2023 року по справі №  759/12085/20 зазначив наступне.

До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття

Відповідальність ФОП, який перебуває у шлюбі

Одним з видів розпоряджання власністю є право власника використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, установлених законом; законом можуть бути встановлені умови використання власником свого майна для здійснення підприємницької діяльності (стаття 320 ЦК України).

Правовідносини щодо здійснення підприємницької

Дрібний побутовий договір

Особливості дрібного побутового договору визначені у частині першій статті 31 ЦК України, за змістом якої правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується предмета, який має невисоку вартість.

Визначення