Застосування санкцій до боржника

Постанова Верховного Суду колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду в постанові від 05 червня 2024 року у справі № 910/14524/22 (провадження  № 12-4гс24)

Поняття та правова природа астренту

Велика Палата Верховного Суду в постанові від 05 червня 2024 року у справі № 910/14524/22 (провадження № 12-4гс24) зробила висновок щодо поняття та провової природи

Чи має повноваження суд з власної ініціативи робити висновок про нікчемність правочину?

 В постанові від 9 грудня 2019 року у справі № 524/5152/15-ц Об’єднана Палата  Касаційного Цивільного Суду Верховного Суду дійшла висновку, що положення оспорюваного кредитного договору

Щодо правової природи виділу

Велика Палата Верховного Суду в постанові від 15 листопада 2023 року по справі №  № 918/119/21 (провадження № 12-20гс23) відступила від правового висновку ОП КГС

Відповідальність ФОП, який перебуває у шлюбі

Одним з видів розпоряджання власністю є право власника використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, установлених законом; законом можуть бути встановлені умови використання власником свого майна для здійснення підприємницької діяльності (стаття 320 ЦК України).

Правовідносини щодо здійснення підприємницької

Щодо правових підстав звернення кредитора до боржника – іпотекодавця

В постанові від 16 серпня 2023 року у справі № 910/23952/15 Верховний Суд у складі палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду зазначив, що відкриття провадження у справі про банкрутство щодо боржника не змінює суті заставного (іпотечного) зобов`язання.

Чи є лист ТПП від 28.02.2022 №2024/02.0-7.1 доказом існуванная форс-мажору?

Товариство звернулося до господарського суду з позовом щодо розірвання договору оренди та тій підставі, що за умовами укладеного між ними договору у разі настання форс-мажорних обставин, які не залежать від сторін і безпосередньо перешкоджають будь-якій стороні виконувати взяте на себе

Повернення суми адміністративно-господарського штрафу: підсудність, порядок, підстава.

Велика Палата Верховного Суду в постанові від 8 серпня 2023 року у справі № 910/5880/21 відступила від  попередніх висновків Верховного Суду щодо застосування приписів Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до Державного та місцевих бюджетів України, затвердженого наказом

Щодо розірвання договору оренди у зв’язку з істотною зміною обставин

Положеннями частин першої та другої статті 598 Цивільного кодексу України унормовано, що зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом. Припинення зобов`язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених договором або законом.…

Зупинення стягнення на підставі виконавчого напису нотаріуса

Щодо забезпечення позову шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчого напису нотаріуса та встановлення заборони на здійснення виконавчих дій у справі за позовом про визнання таким, що не підлягає виконанню, виконавчого напису

Обрання належного, відповідного предмету спору заходу забезпечення позову гарантує