Щодо правової природи виділу

Велика Палата Верховного Суду в постанові від 15 листопада 2023 року по справі №  № 918/119/21 (провадження № 12-20гс23) відступила від правового висновку ОП КГС ВС та КЦС ВС щодо правової природи виділу, визначивши, що виділ є видом реорганізації, який

Відповідальність ФОП, який перебуває у шлюбі

Одним з видів розпоряджання власністю є право власника використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, установлених законом; законом можуть бути встановлені умови використання власником свого майна для здійснення підприємницької діяльності (стаття 320 ЦК України).

Правовідносини щодо здійснення підприємницької

Щодо правових підстав звернення кредитора до боржника – іпотекодавця

В постанові від 16 серпня 2023 року у справі № 910/23952/15 Верховний Суд у складі палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду зазначив, що відкриття провадження у справі про банкрутство щодо боржника не змінює суті заставного (іпотечного) зобов`язання.

Чи є лист ТПП від 28.02.2022 №2024/02.0-7.1 доказом існуванная форс-мажору?

Товариство звернулося до господарського суду з позовом щодо розірвання договору оренди та тій підставі, що за умовами укладеного між ними договору у разі настання форс-мажорних обставин, які не залежать від сторін і безпосередньо перешкоджають будь-якій стороні виконувати взяте на себе

Повернення суми адміністративно-господарського штрафу: підсудність, порядок, підстава.

Велика Палата Верховного Суду в постанові від 8 серпня 2023 року у справі № 910/5880/21 відступила від  попередніх висновків Верховного Суду щодо застосування приписів Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до Державного та місцевих бюджетів України, затвердженого наказом

Щодо розірвання договору оренди у зв’язку з істотною зміною обставин

Положеннями частин першої та другої статті 598 Цивільного кодексу України унормовано, що зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом. Припинення зобов`язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених договором або законом.…

Зупинення стягнення на підставі виконавчого напису нотаріуса

Щодо забезпечення позову шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчого напису нотаріуса та встановлення заборони на здійснення виконавчих дій у справі за позовом про визнання таким, що не підлягає виконанню, виконавчого напису

Обрання належного, відповідного предмету спору заходу забезпечення позову гарантує

Щодо сплати власниками ізольованих нежитлових приміщень за житлово-комунальні послуги

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду в постанові від 27 березня 2023 року у cправі №  920/1343/21 зробив висновок, чи повинен власник ізольованого приміщення сплачувати за житлово-комунальні послуги керуючій компанії, якщо він не входить до складу ОСББ,

Щодо моменту виходу із кооперативу

Відповідно до статті 2 Закону України “Про кооперацію” обслуговуючий кооператив – кооператив, який утворюється шляхом об`єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги …

Договір генерального підряду: розірвання, повернення авансу

Верховний Суд у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду в постанові від 16 вересня 2022 року по cправі №913/703/20 надав відповіді на такі питання:

1.Чи може бути розірваним договір, строк дії якого закінчився?

2. Чи є допустимим