Повітряна тривога

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду в постанові від 06 вересня 2023 року у справі № 2-2823/11 (провадження № 61-6434св23) зробив висновок, що обставини оголошення сигналу «повітряна тривога» у певному регіоні необхідно вважати загальновідомими,

Чи підлягають відшкодуванню витрати на правничу допомогу у разі направлення справи на новий розгляд?

Відповідно до частин першої, третьої статті 123 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема витрати на професійну правничу допомогу.

Повернення суми адміністративно-господарського штрафу: підсудність, порядок, підстава.

Велика Палата Верховного Суду в постанові від 8 серпня 2023 року у справі № 910/5880/21 відступила від  попередніх висновків Верховного Суду щодо застосування приписів Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до Державного та місцевих бюджетів України, затвердженого наказом

Які правовідносини слід вважати подібними?

Щодо правовідносин, які слід вважати подібними сформувала висновок Велика Палата Верховного Суду у постанові від 12 жовтня 2021 року по справі № 233/2021/19.

Велика Палата звернула увагу на те, що слово “подібний” в українській мові має такі значення:

  • такий,

Вручення викликів, повідомлень та судових рішень іноземним юридичним особам

Пропоную ознайомитись із постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 15 травня 2023 року по справі № 914/86/22, яка стосувалась цікавого питання – порядку вручення викликів, повідомлень та судових рішень іноземним юридичним особам, зокрема таким,

Зупинення стягнення на підставі виконавчого напису нотаріуса

Щодо забезпечення позову шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчого напису нотаріуса та встановлення заборони на здійснення виконавчих дій у справі за позовом про визнання таким, що не підлягає виконанню, виконавчого напису

Обрання належного, відповідного предмету спору заходу забезпечення позову гарантує

Щодо способу захисту

За змістом статей 15 і 16 ЦК України кожна особа має право на звернення до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права у разі його порушення, невизнання або оспорювання та інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.…

Щодо представництва в суді неповнолітньої особи

Неповнолітня особа, яка досягла 14-річного віку, може укладати договір з адвокатом виключно за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників, але відсутність такої згоди не нівелює правових наслідків укладення договору та наділення адвоката повноваженнями на представництво, окрім випадків визнання такого договору недійсним …

Визначення розміру прожиткового мінімуму, необхідного для обчислення ціни позову

Верховний Суд у складі колегії суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду в постанові від 02 вересня 2022 року у справі №  924/337/18 надав правовий висновок щодо визначення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, необхідного для обчислення ціни позову при вирішенні …

Доповнення та уточнення

Вирішуючи питання про прийняття заяви про доповнення або уточнення позовної заяви, суд попередньо повинен проаналізувати предмет позову, його підставу і зміст та на підставі отриманих висновків визначити чи відбулася зміна розміру позовних вимог, чи змінено предмет або підстава позову.

Так, …