Заява про доповнення позовних вимог

Позовом у процесуальному сенсі є звернення до суду з вимогою про захист своїх прав та інтересів, яке складається з двох елементів: предмета і підстави позову.

Предметом позову є певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить прийняти судове

Чи є копія ордеру належним документом, що підтверджує повноваження адвоката?

Відповідно до частини першої статті 57 КАС України представником у суді може бути адвокат або законний представник.

Згідно з частиною четвертою статті 59 КАС України повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру

Самопредставництво юридичної особи

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва в суді органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення» 18 грудня 2019

Чи є листування у месенджері «WhatsApp» доказом?

Згідно зі статтею 96 ГПК України електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, яка містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо).

Щодо застосування  умов для звільнення, зменшення розміру, відстрочення чи розстрочення сплати судового збору до відповідача

Велика Палата Верховного Суду в постанові від 29 листопада 2023 року по справі № 906/308/20 (провадження № 12-58гс23) відступила від правового висновку Касаційного господарськогоо суду ВС, викладеного в постанові від 25.03.2021 у справі № 912/3514/20, щодо застосування пункту 1 частини

Виконавче провадження знищено, а арешт не скасовано

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду в постанові від від 10 січня 2024 року у справі № 569/6234/22 (провадження № 61-2690св23) дійшов висновку, що наявність протягом тривалого часу нескасованого арешту на майно боржника, за

Електронний цифровий підпис фізичних осіб при зверненні до суду: постанова ВП ВС

Використання електронного цифрового підпису врегульовано Законом України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”  від 5 жовтня 2017 року № 2155-VIII, згідно зі статтею 1 якого автентифікація – це електронна процедура, яка дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної

Повітряна тривога

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду в постанові від 06 вересня 2023 року у справі № 2-2823/11 (провадження № 61-6434св23) зробив висновок, що обставини оголошення сигналу «повітряна тривога» у певному регіоні необхідно вважати загальновідомими,

Чи підлягають відшкодуванню витрати на правничу допомогу у разі направлення справи на новий розгляд?

Відповідно до частин першої, третьої статті 123 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема витрати на професійну правничу допомогу.

Повернення суми адміністративно-господарського штрафу: підсудність, порядок, підстава.

Велика Палата Верховного Суду в постанові від 8 серпня 2023 року у справі № 910/5880/21 відступила від  попередніх висновків Верховного Суду щодо застосування приписів Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до Державного та місцевих бюджетів України, затвердженого наказом