Трудовий договір: обов’язкові умови

Зміст трудового договору визначається через установлені умови, які формуються відповідно до закону і домовленостей сторін. Згідно зі ст. 628 Цивільного кодексу України, умови договору встановлюються за згодою сторін та відповідно до вимог цивільного законодавства. Ця логіка також відображається у розумінні

Самопредставництво юридичної особи

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва в суді органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення» 18 грудня 2019

Юрисконсульт

У Національному класифікаторі України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” (КП) вказано, що Юрисконсульт, з кодом КП 2429, є членом групи “Інші професіонали в галузі правознавства”. Це може бути використано для складання штатних розписів різних підприємств.

Обов’язки юрисконсульта різноманітні. Однак основна з

Як роботодавцю розірвати трудовий договір під час дії воєнного стану?

По-перше, слід розібратися, а що таке «Спрощений режим регулювання трудових відносин»?

19.08.2022 набрав чинності Закон України від 19 липня 2022 року № 2434-ІX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього

Що перевіряє Держпраця?

  1. Локальну документацію з охорони праці (інструкції з охорони праці (за професіями та видами робіт), затвердження положень: про комісію з питань охорони праці підприємства; про навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці; про службу охорони праці підприємства; про видачу

Трудові спори: судова практика

Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не …

Призупинення дії трудового договору

Згідно ч.1 ст.13 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” від 15 березня 2022 року № 2136-IX (далі – Закону) призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання …

Відпустки у період дії воєнного стану

Відповідно до статті 12 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” від 15.03.2022 р. № 2136-IX (далі – Закон), у період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 …

Випадки проведення позапланових перевірок за додержання законодавства про працю у період діє воєнного стану

У період дії воєнного стану Державна служба України з питань праці та її територіальні органи можуть здійснювати заходи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання та фізичними особами, які використовують …

Підстави проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у період дії воєнного стану

Позапланові заходи державного нагляду (контролю) у період дії воєнного стану здійснюються:

– за зверненням фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів …