Юрисконсульт

У Національному класифікаторі України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” (КП) вказано, що Юрисконсульт, з кодом КП 2429, є членом групи “Інші професіонали в галузі правознавства”. Це може бути використано для складання штатних розписів різних підприємств.

Обов’язки юрисконсульта різноманітні. Однак основна з них — це надання юридичної підтримки підприємству, де він працює. Цим юрисконсульт відрізняється від юриста, який  за професійною назвою роботи «Юрист» (код КП 2421.2) належить до угруповання «Адвокати та прокурори». Назву Юрист переважно застосовують у штатних розписах спеціалізованих юридичних фірм або у приватних юридичних практиках. 

Детальніше про “Юрисконсульта” описано у Випуску 1 Державного класифікатора професійної діяльності та посад (наказ Мінпраці від 29.12.2004 № 336).

Відповідндо до п. 53. Розділу «ПРОФЕСІОНАЛИ» наказу Міністерств праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. №336 «Про затвердження Випуску 1 “Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності” довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників  юрисконсульт:

 1. Розробляє або бере   участь  у розробленні  документів  правового  характеру.
 2. Здійснює методичне керівництво правовою  роботою  на  підприємстві, надає   правову допомогу структурним підрозділам і громадським організаціям,
 3. Приймає участь у підготовці обґрунтованих відповідей  у  разі  відхилення претензій.
 4. Готує за   участю  інших  підрозділів  підприємства матеріали   про    розкрадання,    розтрати,    нестачі,    випуск недоброякісної, нестандартної і некомплектної продукції, порушенні екологічного законодавства та про інші правопорушення для  подання їх  до  слідчих і судових органів,  здійснює облік і зберігання  судових  і  арбітражних  справ,  які   перебувають   у виконанні або закінчені судочинством. 
 5. Бере участь у розробленні і виконанні заходів  для   зміцнення   господарського   розрахунку, договірної,   фінансової   і   трудової  дисципліни,  забезпечення зберігання власності підприємства. 
 6. Проводить вивчення, аналіз  і узагальнення  результатів розгляду претензій судових і арбітражних справ,  а також вивчає практику укладення і виконання договорів  з метою  розроблення  відповідних  пропозицій для усунення виявлених недоліків   і   поліпшення   господарсько-фінансової    діяльності підприємства.
 7. Відповідно до  заданого порядку оформляє матеріали щодо притягнення  працівників  до  дисциплінарної  і  матеріальної відповідальності.
 8. Бере участь у роботі з укладення господарських договорів,  підготовки висновків про їх юридичну  обґрунтованість, розробленні  умов  колективних договорів,  а також розгляді питань про   дебіторську   і   кредиторську   заборгованість. 
 9. Контролює своєчасність подання  довідок,  розрахунків,  пояснень  та  інших матеріалів для підготовки відповідей на претензії. 
 10. Готує разом з іншими  підрозділами  пропозиції  про зміну чинних або відміну тих наказів,  що втратили чинність,  та інших нормативних  актів,  які були видані на підприємстві.
 11. Веде довідково-інформаційну роботу з питань законодавства і нормативних актів,  застосовуючи  технічні засоби,  а  також облік чинного законодавства та інших нормативних актів,  робить позначки про їх скасування,  зміни  та  доповнення.
 12. Бере участь  у  підготовці  висновків  щодо правових питань,  які виникають у діяльності підприємства,  проектів нормативних  актів, які  надходять  на  відгук,  а  також у розробленні пропозицій для удосконалення діяльності підприємства.
 13. Провадить роботу з правової пропаганди, ознайомлює посадових осіб підприємства з нормативними актами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.
 14. Дає довідки і консультації працівникам підприємства про сучасне   чинне   законодавство,   а   також   висновки  з організаційно-правових та інших юридичних питань, надає допомогу з оформлення документів і актів майново-правового характеру.

Юрисконсульт повинен знати:    законодавчі    акти,    що    регламентують виробничо-господарчу    і   фінансову   діяльність   підприємства, нормативні та інші  керівні  матеріали,  які  стосуються  правової діяльності підприємства;  чинне законодавство;  цивільне, трудове, фінансове,   адміністративне   право;   податкове   законодавство; екологічне  законодавство;  порядок  ведення  обліку  і  складання звітів господарсько-фінансової діяльності на підприємстві; порядок систематизації,   обліку   і   ведення   правової  документації  з використанням сучасних інформаційних технологій; порядок укладення та   оформлення   господарських   договорів;   основи   економіки, організації праці, виробництва й управління; засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку.

У Класифікаторі немає ані Головного, ані Провідного юрисконсульта, ані Старшого, ані Молодшого.

Проте, згідно п.53 Наказу №336, згідно кваліфікаційних вимог, визначають провідного юрисконсульта, юрисконсульта I  категорії, юрисконсульта IІ  категорії, юрисконсульиа.

При цьому різниця між провідним та звичайним юрисконсультом — у вимогах до освіти й стажу роботи.

Так, наказом №336 визначено такі кваліфікаційні вимоги:

Провідний юрисконсульт:   повна   вища   освіта  відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією юрисконсульта I категорії – не менше 2 років.

 Юрисконсульт I  категорії:  повна  вища  освіта  відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра – без вимог до  стажу  роботи,  спеціаліста  –  стаж   роботи   за   професією юрисконсульта II категорії – не менше 2 років.

 Юрисконсульт II категорії:  повна  вища  освіта  відповідного напряму   підготовки   (спеціаліст).   Стаж  роботи  за  професією юрисконсульта – не менше 1 року.

Юрисконсульт: повна    вища   освіта  відповідного   напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *