До кого повернулись планові перевірки?

Чекали, чекали податківці і нарешті дочекалися! Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок” , а саме про повернення перевірок прийнято та очікує підпису Президента.

Отже, як тільки він набуде чинності (не раніше дня, наступного за днем його опублікування) по 31 грудня 2024 року включно податківці розпочнуть  полювання на певні галузі бізнесу планово і прискіпливо.

Відомо що жодна податкова перевірка не закінчувалась наданням платнику податків грамоти за сумлінну працю та підтримку держави шляхом створення робочих місць. А навпаки – завжди має наслідком донарахування, штрафи та судові процеси. 

Тому я пропоную визначитись із тим, хто може опинитись в зоні ризику і розпочнемо з планових документальних перевірок. 

Відповідно до статті 69.352 ПКУ підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України, до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені виключно:

  1. платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;
  2. платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);
  3. платники податків, які надають/надавали фінансові, платіжні послуги;
  4. нерезиденти, які здійснюють/здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва та/або відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва нерезидента, високого ступеня ризику;
  5.  інші платники податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають хоча б одному з таких критеріїв: 
  • рівень сплати податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Цей критерій не поширюється на платників єдиного податку;
  • рівень сплати податку на додану вартість на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Цей критерій не поширюється на платників податків, у яких операції з вивезення товарів за межі митної території України становлять 25 і більше відсотків загального обсягу постачання та одночасно рівень сплати податку на прибуток становить не менше 50 відсотків рівня сплати податку на прибуток у відповідній галузі;
  • дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість більше ніж у два рази;
  • загальна сума витрат, відображених у податковій декларації про майновий стан і доходи, становить 75 або більше відсотків суми загального річного доходу, задекларованого у такій декларації, за умови що сума загального річного доходу, отриманого від провадження підприємницької діяльності, становить 10 мільйонів гривень і більше;
  • нарахування та/або виплата податковим агентом – юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати в розмірі менше середньої заробітної плати у відповідній галузі у відповідному регіоні (за основним місцем обліку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику).

Передбачені цим підпунктом рівні сплати відповідного податку по галузях та показники середньої заробітної плати у відповідній галузі за регіонами, сформовані на основі показників за підсумками 2021 календарного року, публікуються на офіційному веб-сайті ДПС протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок.

При цьому для цілей цього підпункту галузь визначається за видами економічної діяльності на рівні класу згідно з КВЕД 009:2010.

При цьому формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок та внесення змін до нього здійснюються без урахування вимог, передбачених пунктом 77.2 статті 77 цього Кодексу (внесення змін до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на поточний рік допускається не частіше одного разу в першому та одного разу в другому кварталі такого року, крім випадків коли зміни пов’язані із змінами найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок.).

До 31 грудня 2024 року внесення змін до плану-графіка може здійснюватися щомісячно з урахуванням обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), наявності/відсутності безпечних умов для проведення перевірок (визначених підпунктом 69.22 ПКУ).

Оновлений план-графік оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДПС не пізніше останнього числа місяця, в якому було затверджено такий оновлений план-графік.

Документальна перевірка платника податків, який був включений до оновленого плану-графіка проведення документальних планових перевірок на поточний рік  може бути розпочата не раніше ніж через два місяці з дня оприлюднення оновленого плану-графіка.

Документальні планові перевірки платників податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції, організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес), та платників податків, що надають фінансові, платіжні послуги, можуть розпочинатися не раніше ніж через 30 календарних днів, наступних за датою оприлюднення оновленого плану-графіка, за умови надіслання (вручення) таким платникам (їх представникам) не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення перевірки у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, копії наказу про проведення документальної планової перевірки та письмового повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки”.

З плановими документальними перевірками нібито визначились. Хоча, ні.

За змістом статті 69.351 ПКУ підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України, якщо податкова адреса платника податків  станом на дату початку тимчасової окупації є тимчасово окуповані Російською Федерацією території України або податкова адреса яких станом на дату початку бойових дій є територія, на якій ведуться активні бойові дії, або податкова адреса  станом на дату початку можливих бойових дій є територія можливих бойових дійдокументальні перевірки ( а це і планові, і позапланові) проводитися не можуть.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *