Проект Закону “Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період”

12 січня 2023 року Верховною Радою України було прийнято за основу проект Закону України “Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період” (реєстр. № 6013 09.09.2021 р.).

Проектом Закону передбачено внесення змін до Цивільного кодексу України, визнання таким, що втратив чинність, Господарського кодексу України, а також низку прикінцевих положень.

Зокрема, проектом Закону передбачаються:

1) доповнення Цивільного кодексу України положеннями, що свідчать про можливість існування юридичних осіб в організаційно-правовій формі – «об’єднання юридичних осіб» (пропонується доповнити частину першу статті 83 та статтю 84 Цивільного кодексу України);

2) доповнення Цивільного кодексу України статтями, направленими на покращення корпоративного управління, зокрема статтею 96-1, яка містить визначення корпоративних прав, встановлює момент виникнення корпоративних прав, а також можливість існування у законодавстві обмежень певним особам щодо володіння корпоративними правами або їх реалізації; статтею 99-1, якою визначається статут та обов’язки посадових осіб товариств;

3) виключення з Цивільного кодексу України таких юридичних осіб публічного права як державні підприємства, комунальні підприємства та спільні комунальні підприємства;

4) доповнення Цивільного кодексу України положеннями, відповідно до яких встановлюються особливості передачі в управління майна юридичній особі її засновником;

5) внесення змін до законодавчих актів, що регулюють приведення у відповідність з Цивільним кодексом України правил набуття права власності на майно, передане у власність юридичним особам, що перебувають під контролем держави, та на майно, набуте ними у власність на підставах, не заборонених законом, забезпечення можливості отримати речові права на чуже майно, не заборонені законом, а також права користуватися майном чи здійснювати управління ним відповідно до укладених договорів;

6) визнання таким, що втратив чинність, Господарського кодексу України, положення якого, на думку авторів законопроекту, переважно не мають регулятивного ефекту, є декларативними за своїм змістом, а також суперечать іншим нормативноправовим актам та загальним засадам цивільного законодавства.

Згідно з ч. 1 ст. 22 проекту «протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом власник (суб’єкт, що виконує функції власника підприємства) зобов’язаний прийняти рішення про реорганізацію підприємства (злиття з господарським товариством, приєднання до господарського товариства, перетворення в господарське товариство) або його ліквідацію».

Водночас, згідно з ч. 1 ст. 20 проекту «забороняється створення юридичних осіб в організаційно-правових формах приватного підприємства, колективного підприємства, державного підприємства, казенного підприємства, комунального підприємства, спільного комунального підприємства, дочірнього підприємства, іноземного підприємства, підприємства об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки), підприємства споживчої кооперації, орендного підприємства, індивідуального підприємства, сімейного підприємства, спільного підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями, фермерського господарства, колективного сільськогосподарського підприємства, малого підприємства, колективного підприємства».

Таким чином, зі змісту проекту випливає, що через 5 років після набрання чинності цим Законом всі підприємства зазначених організаційно-правових форм мають бути реорганізовані у господарські товариства.

Пункт 11 Розділу “ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ” проекту передбачає, що якщо в перехідний період (5 років) власник (суб’єкт, що виконує функції власника підприємства) не прийняв рішення про припинення підприємства, до регулювання діяльності таких підприємств після завершення перехідного періоду застосовуються положення Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а статути таких підприємств в частині, що суперечитиме Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», є недійсними.

Згідно ч.2 п. 14 Розділу “ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ” підприємства та господарські товариства – правонаступники звільняються від сплати адміністративного збору за проведення реєстраційних дій у зв’язку з приведенням їх діяльності у відповідність із цим Законом.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *