Прокурор як суб’єкт кримінального правопорушення

Чи є прокурор працівником правоохоронного органу або прокуратура не входить до системи правоохоронних органів та за своєю суттю є органами виконавчої влади?

Верховний Суд колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду в постанові від 05 жовтня 2022 року у справі № 346/819/19 (провадження № 51-527км22) зазначив, що основним критерієм віднесення певного органу до категорії правоохоронних є функціональне призначення цього органу, тобто визначений напрям діяльності щодо безпосередньої чи опосередкованої охорони права.

Так, відповідно до положень статей 1, 2 Закону України «Про прокуратуру» прокуратура становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому цим Законом, здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. На прокуратуру покладаються, серед іншого, підтримання державного обвинувачення в суді, нагляд за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.

Статтею 3 КПК передбачено, що державне обвинувачення це процесуальна діяльність прокурора, що полягає у доведенні перед судом обвинувачення з метою забезпечення кримінальної відповідальності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а прокурор – особа, яка обіймає посаду, передбачену ст. 15 Закону України «Про прокуратуру» та діє в межах своїх повноважень. Повноваження прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, визначені ст. 36 КПК.

Отже, системний аналіз зазначених положень цього Закону і КПК вказує на те, що органи прокуратури безпосередньо в межах спеціально визначених правил і процедур у відповідній формі здійснюють діяльність у кримінальному провадженні, до завдань якого належить захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження (ст. 2 КПК), і по суті ця діяльність є правоохоронною. Тому досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні здійснено з дотриманням правил ст. 216 КПК.

Також Верховний Суд звертає увагу на те, що за змістом ст. 2 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3781-XII «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» із наступними змінами законодавець до правоохоронних органів відносить органи прокуратури .

Таким чином, прокурор, який вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК, є працівником правоохоронного органу з огляду на положення Законів України «Про прокуратуру», «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» та КПК. При цьому основним критерієм віднесення певного органу до категорії правоохоронних є його функціональне призначення, а саме визначений напрям діяльності щодо охорони прав людини.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *