Щодо оскарження недотримання розумних строків

Статтею 303 КПК України передбачено перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого, дізнавача або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження.

Аналіз положень ч. 1ст. 303 КПК України дає підстави для висновку, що оскаржити до слідчого судді бездіяльність слідчого або прокурора, що полягає у нездійсненні процесуальних дій, які вони зобов’язані вчинити у визначений КПК України строк, можливо лише за наявності зв’язку між обов’язком слідчого або прокурора вчинити визначені КПК України дії та строком, у межах якого зазначена особа зобов’язана їх вчинити.

Слідчий суддя може встановити процесуальний строк лише для конкретних процесуальних дій, які підозрюваний, потерпілий або інші особи, права та інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, вважають за необхідне здійснити у більш короткі строки, ніж ті, що визначені КПК України.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 28 КПК України підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, інші особи, права чи інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, мають право на звернення до прокурора, слідчого судді або суду з клопотанням, в якому викладаються обставини, що обумовлюють необхідність здійснення кримінального провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені цим Кодексом.

Статтею 113 КПК України передбачено, що процесуальні строки – це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Разом із тим ст. 114 КПК України надає слідчому судді право встановлювати процесуальні строки в межах граничного строку для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку.Вирішуючи питання про встановлення строку для виконання вказівок слідчий суддя виходить з принципу розумності, обсягу наданих вказівок і встановлює необхідний та достатній час для виконання вказівок.

Отже, якщо  під час досудового розслідування вказівки прокурора фактично залишаються невиконаними, підозрюваний, потерпілий або інші особи, права та інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, можуть, посилаючись на статті 28, 114 КПК України, просити слідчого суддю  визнати незаконною бездіяльність слідчого органу, що проводить досудове розслідування, щодо невжиття заходів з виконання наданих прокурором вказівок з зазначенням терміну їх виконання.  

При цьому, предметом клопотання, поданого в порядку ч. 6 ст. 28 КПК України, можуть стати лише ті процесуальні дії, необхідність вчинення яких у певний строк прямо випливає із норм кримінального процесуального закону або рішення стосовно проведення яких раніше було прийняте стороною обвинувачення.

Слід зазначити, що стаття 114 КПК України передбачає лише відповідне право, а не обов’язок слідчого судді. Між тим,  в цьому випадку не має значення, чи звертався зацікавлений суб’єкт з відповідним клопотанням до слідчого, дізнавача, прокурора до моменту аналогічного звернення до слідчого судді.

Існує й інший способ оскарження недотримання процесуальних строків. Так, відповідно до ст.308 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, інші особи, права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, мають право оскаржити прокурору вищого рівня недотримання розумних строків слідчим, дізнавачем, прокурором під час досудового розслідування.

Прокурор вищого рівня зобов’язаний розглянути скаргу протягом трьох днів після її подання і в разі наявності підстав для її задоволення надати відповідному прокурору обов’язкові для виконання вказівки щодо строків вчинення певних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень. Особа, яка подала скаргу, невідкладно письмово повідомляється про результати її розгляду. Службові особи, винні в недотриманні розумних строків, можуть бути притягнуті до відповідальності, встановленої законом.

У разі відмови прокурора в задоволенні скарги на недотримання розумних строків слідчим, дізнавачем, прокурором під час досудового розслідування – особа, якій відмовлено у задоволенні скарги, її представником, законним представником чи захисником може оскаржити такі рішення, дії чи бездіяльність слідчому судді в порядку п. 9-1 ст. 303 КПК України.

Отже, обов’язковим в цьому випадку вбачається попереднє процесуальне звернення до прокурора вищого рівня і лише після отримання незадовільного результату – звернення до суду.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *