Щодо відкриття матеріалів дізнання

Верховний Суд колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду в постанові від 19 квітня 2023 року по справі № 606/719/21 зробив висновок щодо застосування положень частини 5 статті 301 та статті 290 КПК України.

Згідно із частинами 2, 4, 9, 12 статті 290 КПК України прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання.

Надання доступу до матеріалів включає в себе можливість робити копії або відображення матеріалів. Сторони кримінального провадження зобов`язані письмово підтвердити протилежній стороні, а потерпілий – прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів. Якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

Стаття 290 КПК України регламентує порядок відкриття матеріалів іншій стороні та процесуальні наслідки його недотримання. Частина 5 статті 301 КПК України встановлює особливий порядок ознайомлення стороною захисту, потерпілим та його представником з матеріалами дізнання у разі прийняття прокурором рішення про звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Відповідно до частини 13 статті 290 КПК України відкриття матеріалів дізнання сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому статтями 301 і 314 КПК України.

Стаття 290 та частина 5 статті 301 КПК України співвідносяться між собою як загальна та спеціальна норми.

Таким чином, правозастосувач під час ознайомлення з матеріалами дізнання має керуватися положеннями частини 5 статті 301 КПК України, яка передбачає єдину форму ознайомлення – шляхом вручення особі, яка вчинила кримінальний проступок, або її захиснику, потерпілому чи його представнику копій матеріалів дізнання.

Отже, посилання в даному випадку на частини 2, 4, 9 статті 290 КПК України при системному тлумаченні норм статті 290 КПК України та частини 5 статті 301 КПК України, є неправильним і таким, що спотворює зміст спеціальної норми.

Також не підлягають застосуванню при ознайомленні з матеріалами дізнання  положення частин 1, 3, 7, 8, 10 статті 290 КПК України.

Разом з тим, положення статті 290 КПК України як загальної норми застосовуються у тих випадках, коли спеціальна норма не регулює окремі питання кримінальної процесуальної діяльності.

Так, на переконання колегії суддів, при закінченні дізнання мають застосовуватися положення частини 6 статті 290 КПК України щодо надання стороною захисту за запитом прокурора доступу до матеріалів, які знаходяться у її розпорядженні, частини 11 статті 290 КПК України щодо відкриття сторонами додаткових матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду (що мало місце у даному кримінальному провадженні) та частини 12 статті 290 КПК України, яка встановлює наслідки невідкриття матеріалів.

Верховний Суд також зазначив, що сторона захисту не повинна зазначати які саме матеріали дізнання отримав обвинувачений та вказувати які конкретно письмові докази не були надані обвинуваченому, що були покладені в основу обвинувального вироку. Намагання суду перекласти на сторону захисту обов`язку доведення невиконання прокурором вимог частини 5 статті 301 КПК при наявності в матеріалах провадження їх очевидного порушення, є, на думку колегії суддів, неприпустимим.

Таким чином Суд дійшов висновку, що порушення вимог частини 5 статті 301 КПК щодо надання особі, яка вчинила кримінальний проступок, або її захиснику копій матеріалів дізнання шляхом їх вручення, тягне за собою відсутність у суду права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

Таким чином, коротко висновок Верховного Суду сформульовано наступним чином:

Частина 5 статті 301КПК передбачає єдину форму відкриття матеріалів дізнання – шляхом вручення особі, яка вчинила кримінальний проступок, або її захиснику, потерпілому чи його представнику їх копій.

При відкритті матеріалів дізнання не підлягають застосуванню положення частин 1 –  4, 7 -10 статті 290 КПК.

Разом з тим, положення статті 290 КПК як загальної норми застосовуються у тих випадках, коли спеціальна норма – частина 5 статті 301 КПК не регулює окремі питання кримінальної процесуальної діяльності. Так при закінченні дізнання мають застосовуватися положення частини 6 статті 290 КПК щодо надання стороною захисту за запитом прокурора доступу до матеріалів, які знаходяться у її розпорядженні, частини 11 статті 290 КПК щодо відкриття сторонами додаткових матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду та частини 12 статті 290 КПК, яка встановлює наслідки невідкриття матеріалів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *