Щодо помічників по домогосподарству: законопроект

10 квітня 2023 року за основу було прийнято законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників” (№ 5695 від 23.06.2021), яким передбачається урегулювання трудових аспектів роботи домашніх працівників та їх відносини з роботодавцями, імплементація в національне законодавство положень Конвенції Міжнародної організації праці № 189 про домашніх працівників та зниження рівня незадекларованої праці.

Проектом передбачено доповнення КЗпП новою главою ХІ-А ,,Регулювання праці домашніх працівників”, що складається з шести нових статей, якими визначаються поняття домашньої праці та домашніх працівників , закріплюється їх правовий статус та особливості його правового регулювання, визначаються обов’язкові умови трудового договору.

Враховуючи особливості виконання трудових обов’язків, що зазвичай здійснюються безпосередньо на території житла роботодавця, проектом акта передбачено надання додаткових прав та гарантій для домашніх працівників, які проживають у домашньому господарстві, передбачається можливість закріплення в трудовому договорі з домашнім працівником надання йому житла, вводиться гарантія щодо заборони роботодавцю самостійно проводити відрахування із заробітної плати в рахунок плати за користування таким житлом.

Окремо передбачено законодавчу гарантію домашньому працівникові щодо необхідності забезпечення поваги до його честі, гідності та недоторканності особистого життя.

Роботодавцю надано гарантію щодо заборони для домашнього працівника розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відома домашньому працівнику і зв’язку з виконанням ним своїх трудових обов’язків та проживанням у домашньому господарстві.

З урахуванням специфіки праці домашніх працівників, проектом акта окремо врегульовано робочий час та час відпочинку домашніх працівників: передбачено альтернативні варіанти вибору системи обліку робочого часу, закріплено гарантії щодо використання праці домашніх працівників при надурочних роботах, передбачено гарантії домашніх працівників при залученні до чергування та при супроводженні членів домашнього господарства на їх відпочинку.

Проектом акта передбачено введення додаткових підстав для припинення трудового договору з домашнім працівником, зокрема, введено розумну диференціацію для роботодавця і працівника про терміни попередження припинення трудового договору, передбачено випадки припинення трудового договору в разі смерті однієї із сторін трудових правовідносин, закріплено випадки надання можливості кожній стороні негайно розірвати трудовий договір у випадках, що завдали чи могли завдати їй певної шкоди.

Передбачено введення обов’язку фізичної особи, яка використовує найману працю, на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю надавати інформацію щодо виконання іншими фізичними особами робіт, пов’язаних з обслуговуванням домашнього господарства.

Крім цього, з урахуванням специфіки відносин між домашнім працівником та роботодавцем, проектом акта передбачено внесення змін до законів України ,,Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та ,,Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” з метою оптимізації та забезпечення дієвості механізму адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у випадку використання фізичними особами, які не є суб’єктами господарювання, праці домашніх працівників, зокрема, проектом акта пропонується звільнити роботодавців домашніх працівників від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та передбачити добровільну учать домашніх працівників у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *