Поточні рахунки ФОП: відкриття, закриття

У разі припинення господарської діяльності, рахунки, що відкривалися для проведення відповідних операцій, пов’язаних із здійсненням підприємництва, підлягають закриттю.

Відповідно до статті 69 ПКУ, банки та інші фінансові установи зобов’язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків – юридичної особи (резидента і нерезидента), у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунка.

Порядок відкриття та закриття рахунків фізичним особам – користувачам (клієнтам банку) банками та небанківськими надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків (далі – надавач платіжних послуг) та особливості здійснення платіжних операцій за окремими рахунками користувачів регулюється Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 162 (далі – Інструкція).

Відповідно до п. 10 Інструкції, фізична особа відкриває окремі рахунки для здійснення підприємницької, незалежної професійної діяльності та для власних потреб. Електронний резидент (е-резидент) також відкриває поточні рахунки в банку для здійснення підприємницької діяльності.

При цьому, забороняється використовувати поточні, платіжні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності. За поточними, платіжними рахунками в національній валюті фізичних осіб – резидентів здійснюються платіжні операції відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності(пункт 24 розділу І Інструкції).

Згідно п. 28 Інструкції надавач платіжних послуг зобов’язаний:

1) надіслати повідомлення до відповідного контролюючого органу про відкриття або закриття рахунку користувача – платника податків та проводити видаткові операції за рахунком такого користувача в порядку, визначеному статтею 69 Податкового кодексу України.

Особа, яка відкриває рахунок фізичній особі (власник рахунку/представник власника рахунку/особа, яка відкриває рахунок на користь третьої особи), зобов’язана письмово повідомити надавача платіжних послуг про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність;

2) перевірити під час відкриття або закриття рахунку користувача наявність інформації про внесення такої особи до Єдиного реєстру боржників.

Надавач платіжних послуг надсилає повідомлення в установленому законодавством України порядку до органу державної виконавчої служби або приватного виконавця про відкриття або закриття рахунку користувача, унесеного до Єдиного реєстру боржників, у день відкриття або закриття рахунку.

При цьому, банк відкриває поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності фізичній особі-підприємцю, яка не має рахунку у цьому банку, в нижчезазначеному порядку.

Фізична особа-підприємець повинна:

1) пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу та документ із РНОКПП;

2) заповнити заяву про відкриття поточного рахунку.

Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку (п.39 Інструкції).

Надавач платіжних послуг закриває поточні/платіжні рахунки користувачів:

1) на підставі заяви про закриття поточного рахунку/заяви про закриття платіжного рахунку користувача, крім випадків, визначених у пункті 122 розділу XV цієї Інструкції;

2) на підставі рішення відповідного органу, на який згідно із законодавством України покладено функції щодо припинення юридичної особи-резидента (за заявою про закриття поточного рахунку/заявою про закриття платіжного рахунку, поданою ліквідатором, головою або членом ліквідаційної комісії, керуючим санацією);

3) у разі смерті власника рахунку – фізичної особи/фізичної особи-підприємця/особи, яка провадила незалежну професійну діяльність, після виплати коштів спадкоємцю(ям) та іншим особам на підставі документів, визначених законодавством України;

4) на підставах, передбачених законодавством України або договором між надавачем платіжних послуг та користувачем (п.121 Інструкції).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *