Внесення змін до плану-графіку є підставою для скасування наказу про проведення перевірки

В нагоді підприємцям та правникам стане висновок Верховного Суду по справі №826/11217/18 (адміністративне провадження №К/9901/20650/19) від 08 жовтня 2019 року щодо скасування наказу про проведення перевірки на підставі того, що податкові органи не дотримались встановлених правовими нормами умов та порядку прийняття рішення про проведення перевірки.

Норми статті 77 ПК України не передбачають можливості коригування (оновлення) вже оприлюдненого плану-графіка з внесенням до них нових платників. Включення до затвердженого й оприлюдненого річного плану-графіка проведення перевірок в поточному році інших платників податків не відповідає нормам пунктів 77.1, 77.2 статті 77 ПК України. З урахуванням приписів наведених пунктів ПК України використані в Порядку формування та затвердження плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 2 червня 2015 року № 524, не передбачають можливості коригування в поточному році вже сформованого та затвердженого річного плану. Терміни «оновлення» та «коригування» плану-графіку необхідно розуміти саме як уточнення, виправлення помилки стосовно вже включених до оприлюдненого плану-графіка платників податків.

Справа полягала в наступному. У липні 2018 року Товариство з обмеженою відповідальністю «КУН-УКРАЇНА» (далі – ТОВ «КУН-УКРАЇНА», Товариство, позивач) звернулося до суду з адміністративним позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (далі – ГУ ДФС у м. Києві, відповідач), у якому просило визнати протиправним та скасувати наказ ГУ ДФС у м. Києві «Про проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ «КУН-УКРАЇНА» від 05.07.2018 №10722 (далі – наказ №10722), як такий, що прийнятий контролюючим органом за відсутності підстав для проведення перевірки Товариства.

З посиланням на норми пункту 77.1 статті 77 Податкового кодексу України (далі – ПК) та Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.06.2015 №524 (далі – Порядок №524), позивач зазначив, що план-графік документальних планових перевірок має бути відкритим та сформованим на цілий рік не пізніше 25 грудня, що передує року, в якому буде здійснено перевірку. Чинним законодавством України не передбачено коригування у поточному році вже сформованого і затвердженого річного плану-графіка проведення перевірок шляхом включення до нього нових платників податків.

Окружний адміністративний суд м. Києва рішенням від 18.12.2018, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 03.07.2019, позов ТОВ «КУН-УКРАЇНА» задовольнив: визнав протиправним та скасував наказ ГУ ДФС у м. Києві «Про проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ «КУН-Україна» від 05.07.2018 №10722.

Задовольняючи позов, суд першої інстанції, з висновком якого погодився суд апеляційної інстанції, вмотивував рішення висновком, що включення до затвердженого річного плану-графіка проведення перевірок нових платників податків є неправомірним. До такого висновку суд дійшов на підставі застосування норм Порядку №524, вказавши, що хоча пунктом 1 Порядку передбачено оновлення річного плану-графіка у разі його коригування територіальними органами ДФС, норми розділів ІІІ-V не надають підстави вважати, що коригування може здійснюватися шляхом включення до нього нових платників податків. Оскільки Товариство не було включено до плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік шляхом коригування річного плану-графіка у квітні 2018 року, наказ про проведення документальної планової виїзної перевірки №10722 є протиправним та підлягає скасуванню.

ГУ ДФС у м. Києві подало до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду касаційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 18.12.2018 та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 03.07.2019, у якій, посилаючись на порушення судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить скасувати ці судові рішення та прийняти нове рішення, яким в позові відмовити.

Доводи скаржника полягають в тому, що висновки судів попередніх інстанцій про протиправність внесення змін до плану-графіка документальних планових перевірок платників податків після 25 грудня та відповідно наказу №10722 зроблені без належної оцінки доводів відповідача, що ГУ ДФС у м. Києві діяло відповідно до приписів чинного законодавства; наказ про проведення перевірки ТОВ «КУН-УКРАЇНА» був прийнятий ГУ ДФС у м. Києві на підставі скоригованого ДФС України плану-графіка з урахуванням ступеня ризику платника податків; з наказом про перевірку, про дату її початку та місце проведення позивач був ознайомлений у встановлений законом спосіб до її початку. Відповідач вказує, що спірний наказ був реалізований шляхом проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ «КУН-УКРАЇНА», за наслідками якої був складений акт податкової перевірки від 06.09.2018 №578/26-15-14-01-01/34240123 та прийняті податкові повідомлення – рішення від 26.09.2018 №0012711401 про зменшення залишку від`ємного значення податку на додану вартість на 6′ 938′ 680,00 грн та від 26.09.2018 №0012721401 про застосування штрафу у розмірі 136,51 грн, які за результатами адміністративного оскарження були скасовані рішенням ДФС України від 28.11.2018 №38606/6/99-9911-01-01-25.

Верховний Суд перевірив наведені у касаційній скарзі доводи відповідача, обґрунтування заперечень щодо вимог касаційної скарги та дійшов висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на таке.

У судовому процесі встановлено, що наказ №10722 був виданий виконуючим обов`язки начальника ГУ ДФС у м. Києві Ільяшенко М.В. на підставі плану-графіка проведення документальних перевірок суб`єктів господарювання на 2018 рік. При цьому, як встановили суди попередніх інстанцій, включення ТОВ «КУН-УКРАЇНА» до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на 2018 рік відбулося шляхом коригування вже оприлюдненого плану-графіка, затвердженого виконуючим обов`язки голови ДФС України Проданом М.В. 13.04.2018.

Згідно з пунктом 75.1 статті 75 ПК контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Камеральні та документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні перевірки – цим Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.

Згідно з підпунктом 75.1.2 пункту 75.1 документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок.

Пунктом 77.1 статті 77 ПК України, на який є посилання в наказі №10722 як на правову підставу проведення перевірки Товариства, передбачено, що документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок. План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.

Порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (пункт 77.2 статті 77 ПК).

Відповідно до статті 77 ПК з метою удосконалення організації роботи з формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків Міністерством фінансів України затверджено Порядок №524.

Згідно з абзацами другим – четвертим пункту 1 розділу І Порядку №524 річний план-графік для документальних планових перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, складається відповідно до вимог статті 77 ПК.

План-графік документальних планових перевірок щодо дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, складається з квартальних планів-графіків відповідно до вимог статті 346 Митного кодексу України.

План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки. Оновлення річного плану-графіка здійснюється у разі його коригування.

Нормами статті 77 ПК не передбачено коригування (оновлення) вже оприлюдненого плану-графіка, як і не передбачено можливості формування місячних, квартальних чи інших різновидів планів-графіків перевірок щодо дотримання податкового законодавства та не встановлено строки для їх оприлюднення, не закріплено право контролюючого органу на коригування (оновлення) оприлюдненого плану-графіка перевірок.

Як вже зазначено, згідно з Порядком №524 план-графік для документальних планових перевірок щодо дотримання податкового законодавства має бути річним; формування квартального плану-графіка передбачено тільки для проведення перевірок з питань державної митної справи.

Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли обґрунтованого висновку, що включення до затвердженого і оприлюдненого річного плану-графіка проведення перевірок в поточному році інших платників податків не відповідає нормам пункту 77.1 статті 77 ПК. Врегулювання порядку проведення податкових перевірок на рівні закону свідчить, що законодавцем це питання розуміється в контексті гарантій прав платників податків. Ці гарантії однорідні із загальними гарантіями захисту від необмеженого державного контролю. Так, відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 №877-V внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни найменування суб`єкта господарювання та виправлення технічних помилок.

Саме як уточнення, витравлення помилки стосовно вже включених до оприлюдненого відповідно до пункту 77.1 статті 77 ПК плану-графіка платників податків слід розуміти можливість оновлення річного плану-графіка у разі його коригування.

Встановлене статями 75-81 ПК правове регулювання податкових перевірок визначає певні обов`язкові умови та порядок прийняття контролюючими органами рішень про проведення перевірок, дотримання яких може бути належною підставою для прийняття керівником податкового органу наказу про проведення перевірки.

Процедурні порушення при призначенні перевірки мають наслідком протиправність прийнятого керівником податкового органу наказу про проведення перевірки.

Така правова позиція щодо застосування зазначених норм матеріального права була висловлена колегією суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у постанові від 27.01.2015 (справа №21-425а14), відповідно до якої лише дотримання умов та порядку прийняття контролюючими органами рішень про проведення перевірок може бути належною підставою для видання наказу про проведення перевірки.

Встановивши, що ГУ ДФС у м. Києві не дотримані встановлені правовими нормами умови та порядок прийняття рішення про проведення перевірки, оскільки ТОВ «КУН-УКРАЇНА» було включено до плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік шляхом коригування плану-графіка у квітні 2018 року згідно з листом виконуючого обов`язки Голови ДФС України Продана М.В. від 13.04.2018, тоді як в плані-графіку на 2018 рік, оприлюдненому на офіційному веб-сайті до 25.12.2017, Товариство не значилось, суди попередніх інстанцій зробили юридично правильний висновок про протиправність наказу №10722.

Доводи, викладені в касаційній скарзі, не спростовують правильність цього висновку судів першої та апеляційної інстанцій. Довід відповідача, що перевірка, призначена згідно з наказом №10722, була проведена, за її результатами складений акт перевірки від 06.09.2018 та прийняті податкові повідомлення-рішення від 26.09.2018 №0012711401, №0012721401, внаслідок чого правові наслідки оскаржуваного наказу як індивідуально-правового акта вичерпані, не є слушними, оскільки на час звернення ТОВ «КУН-УКРАЇНА» з позовом та відкриття судом провадження у цій справі згідно з ухвалою від 23.07.2018 ГУ ДФС у м. Києві фактично не реалізувало компетенцію на проведення перевірки та прийняття рішення за її результатами.

Ухвалені у справі судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій відповідають вимогам статті 242 Кодексу адміністративного судочинства України щодо законності і обґрунтованості судового рішення.

Відповідно до частини першої статті 350 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишив касаційну скаргу Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві без задоволення, а судові рішення щодо визнання протиправним та скасування наказу – без змін.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *