Законопроект про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Верховна Рада України 12 січня 2023 року прийняла за основу проект Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” (реєстр. № 8300 від 22.12.2022 р.).

Що пропонується?

З метою врахування передових світових практик у сфері автотранспортного страхування положеннями законопроекту пропонується:

1. Підвищити рівень захисту потерпілих в дорожньо-транспортних пригодах:

1) поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.

Наразі ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю становить 320 000 грн на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих – 160 000 грн. на одного потерпілого, але не більше 800 000 грн на одну страхову подію.

Упродовж двох років після введення Закону в дію пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб до 1 мільйона гривень на одного потерпілого та 20 мільйонів гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб – до 2 мільйонів гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб.

Упродовж чотирьох років після року вступу України до Європейського Союзу пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб, до не менше ніж 52 мільйони гривень на одну потерпілу фізичну особу та 258 мільйонів гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб, – до не менше ніж 52 мільйони гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих.

2) розширити перелік видів транспортних засобів, на які розповсюджується обов’язок укладення договору ОСЦПВ;

3) запровадити оперативне здійснення гарантійних виплат потерпілим особам із фондів МТСБУ у випадках, пов’язаних із неплатоспроможністю страховика, який здійснює діяльність з ОСЦПВ.

Відповідно до норм чинного Закону виплати за страховиків, які визнані банкрутами чи ліквідовані здійснюються лише у разі недостатності коштів та майна неплатоспроможних страховиків, тобто не раніше завершення провадження у справі про банкрутство, яке триває роками.

4) запровадити пряме врегулювання у всіх випадках дорожньотранспортних пригод, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до страховика, з яким укладено договір ОСЦПВ;

5) вдосконалити механізм здійснення страхової виплати у разі заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю (встановлення інвалідності) та/або життю потерпілих осіб шляхом запровадження механізму ануїтетних виплат (регулярних послідовних страхових виплат);

6) запровадити порядок розрахунок розміру страхової виплати без урахування зносу та здійснення страхових виплат у розмірі необхідному для відновлення транспортного засобу до стану, який існував до дорожньотранспортної пригоди та здійснення такої виплати на СТО;

7) поширити дію страхового покриття за договором ОСЦПВ на пасажирів транспортного засобу, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду, відповідно до вимог, встановлених Директивою 2009/103/ЄС;

2. Запровадити підходи, які відповідатимуть Директиві 2009/103/ЄС, до формування вартості договору ОСЦПВ:

1) запровадити вільне ціноутворення шляхом самостійного визначення страховиками тарифної політики, що надасть можливість, зокрема, визначення “справедливої ціни” з урахуванням персональної історії кожного страхувальника щодо безаварійної експлуатації транспортного засобу або наявності збитків у
попередніх періодах страхування;

  2) заборонити встановлення франшизи (частини збитків, що не відшкодовується страховиком) у договорах ОСЦПВ, що дозволить отримувати виплату потерпілим у повному розмірі;

  3) запровадити сплату страхової премії одним платежем.


  3. Підвищити якість обслуговування клієнтів та сприяти впровадженню електронних технологій:

  1) зменшити строк розгляду заяви про здійснення страхової виплати з 90 до 60 днів з дня подання заяви про здійснення страхової виплати;

  2) скасувати максимальні розміри страхової виплати за шкоду, заподіяну майну потерпілих, у разі оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду шляхом складення Європротоколу (з метою скорочення кількості випадків оформлення ДТП за участю працівників Національної поліції України,
  що відповідає європейській практиці);

  3) забезпечити можливість обміну електронними листами (вимогами, заявами) між страховиком (МТСБУ) та страхувальником і потерпілою особою під час укладання та виконання договору ОСЦПВ;

  4) поступово відмовитися від укладання договорів ОСЦПВ у паперовій формі та перехід до укладання відповідних договорів виключно в електронній формі;

  5) врегулювати питання подвійного страхування (наявності у страхувальника двох договорів ОСЦПВ) шляхом законодавчого визначення вимог щодо припинення дії попереднього укладеного договору ОСЦПВ з дати набрання чинності нового договору;

  6) встановити вичерпний перелік документів, необхідних для отримання страхової виплати та підстав для відмови у здійсненні такої виплати.




  Залишити відповідь

  Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *