Законопроект щодо захисту прав споживачів в сфері електронної торгівлі

З метою підвищення рівня захисту прав споживачів у сфері електронної торгівлі,  створено рівні умови для здійснення електронної торгівлі суб’єктами господарювання та чесної конкуренції,  зменшено навантаження на бізнес шляхом усунення застарілих норм із законодавчого акту, підвищено роль громадських об’єднань споживачів в системі захисту прав споживачів, запроваджено механізм досудового (альтернативного) врегулювання споживчих спорів, Постановою Верховної Ради України 06.10.2022 р. було  прийнято за основу проект Закону України «Про захист прав споживачів» (реєстр. № 6134).

Зокрема, у разі порушення прав споживачів в електронній торгівлі, Держпродспоживслужба зможе ідентифікувати суб’єкта господарювання (порушника) для проведення заходу державного нагляду (контролю) та відновлення споживчих прав, і якщо буде виявлено недостовірну інформацію щодо такого суб’єкта господарювання, Держпродспоживслужба зможе вжити заходів щодо обмеження доступу до сайту інтернет-магазину, поки він не забезпечить наявність на веб-сайті достовірної інформації. В свою чергу суб’єкти господарювання матимуть рівні умови для здійснення електронної торгівлі та чесної конкуренції.

Проектом Закону пропонується імплементувати такі законодавчі акти ЄС:

-Директиву № 98/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16.02.1998 про захист споживачів при зазначенні цін на товари, що пропонуються споживачам;

-Директиву № 2005/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11.05.2005 про недобросовісні торгівельні методи підприємств до споживачів на внутрішньому ринку, що вносить зміни до Директиви Ради № 84/450/ЄЕС, Директив № 97/7/ЄС, № 98/27/ЄС та № 2002/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради, а також до Регламенту (ЄС) № 2006/2004 Європейського Парламенту та Ради;

-Директиву № 2019/771 Європейського Парламенту та Ради від 20.05.2019 про деякі аспекти, що стосуються договорів на продаж товарів, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 2017/2394 та Директиви № 2009/22/ЄС та скасовує Директиву № 1999/44/ЄС;

-Директиву № 93/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 05.04.1993 про недобросовісні умови у споживчих контрактах;

-Директиву № 2011/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25.10.2011 про права споживачів, що вносить зміни до Директиви Ради № 93/13/ЄЕС та Директиви № 1999/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради та скасовує Директиву Ради № 85/577/ЄЕС та Директиву № 97/7/ЄС Європейського Парламенту та Ради;

-Директиву № 2013/11/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21.05.2013 про альтернативне вирішення споживчих спорів та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 2006/2004 та Директиви № 2009/22/ЄС;

-Директиву № 2009/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23.04.2009 про заборони, що встановлюються уповноваженими органами з метою припинення порушень у сфері захисту інтересів споживачів;

-Регламент (ЄС) № 2017/2394 Європейського Парламенту та Ради від 12.12.2017 про співробітництво між національними органами, відповідальними за виконання законів про захист прав споживачів та який скасовує Регламент (ЄС) № 2006/2004.

Що пропонується законопроектом?

-визначити принципи, на яких ґрунтується захист прав споживачів відповідно до принципів ЄС;

-поширити дію Закону України «Про захист прав споживачів» на сферу харчової продукції в частині економічних прав споживача (у разі порушення умов договору купівлі-продажу (доставки) харчової продукції в інтернет-магазинах, при позначенні ціни продажу харчової продукції);

-визначити сфери, на які не поширюється дія цього Закону, для уникнення дублювання контрольних функцій органів державного нагляду (контролю);

-визначити права та обов’язки споживачів в електронній торгівлі;

-визначити перелік інформації про продукцію та суб’єкта господарювання, яку він повинен надавати при здійсненні електронної торгівлі та відповідальність за відсутність такої інформації, крім того, відповідальність суб’єкта господарювання, що надає послуги торговельного електронного майданчику (маркетплейса) для розміщення товарів для продажу інших суб’єктів господарювання;

-надати Держпродспоживслужбі право звертатися до провайдера інтернет-послуг щодо обмеження доступу до веб-сайтів (частини веб-сайту, програмного забезпечення) суб’єктів господарювання, які використовують нечесну підприємницьку практику та порушують законодавство про захист прав споживачів;

-звільнити суб’єктів господарювання від обов’язку створювати обмінний фонд товарів;

-впровадити надання суб’єктами господарювання документів, що підтверджують гарантійні зобов’язання, в електронній формі;

-надати споживачеві право на заміну товару на такий самий або аналогічний, наявний у суб’єкта господарювання, у разі, якщо ремонт товару, придбаного споживачем, потребує більше чотирнадцяти календарних днів;

-надати споживачеві право на зниження ціни або повернення коштів, якщо недолік товару з’являється після ремонту тощо.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *