Зміни до порядку блокування податкових накладних

28.11.2022 р. на сайті Міністерства фінансів України розміщено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1246 і від 11 грудня 2019 р. № 1165».

Проектом постанови передбачено внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1246 і до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165.

Відповідно до проекту, встановлюється, що у разі прийняття комісією регіонального рівня рішення про врахування таблиці даних платника податку відповідно до пункту 16 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, у день набрання чинності цієї постанови здійснюється автоматична реєстрація податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена відповідно до пункту 1 Додатку 3 до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних у період з 14 жовтня 2022 року до дати набрання чинності цією постановою, якщо одночасно виконуються такі умови:

-у таких податкових накладних / розрахунках коригування зазначені операції виключно з кодами товарів згідно з УКТЗЕД та/або кодами послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, що відображенні у таблицях даних платника податку, по яким прийняте рішення про врахування;

-щодо таких податкових накладних / розрахунків коригування платником податку комісією регіонального рівня не прийняте рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Реєстрі відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 12.12.2019 №520 «Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2019 р. за № 1245/34216 або комісією центрального рівня не прийняте рішення про задоволення/залишення скарги без задоволення на рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі;

-наявна сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, обчислена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Податкового кодексу України.

Передбачається, що ця постанова набере чинності через 15 календарних днів після дня її опублікування.

Пункт 3 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р.
№ 1246 планується доповнити абзацами такого змісту:

«Операційний день, на який припадає граничний строк реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування, триває з 0:00 хвилин до 24:00.

Квитанція про прийняття або неприйняття або зупинення реєстрації щодо податкових накладних/розрахунків коригування, поданих для реєстрації в Реєстрі протягом операційного дня, на який припадає граничний строк реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування, може бути надіслана платнику податку протягом наступного операційного дня.

Якщо протягом наступного операційного дня після операційного дня, на який припадає граничний строк реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування, така податкова накладна вважається зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних.».

У Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165:

До пункту 6 планується внести зміни, що «у разі відповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку згідно з пунктом 8 додатку 1 цього Порядку, у відповідних полях рішення зазначається детальна інформація, за якою встановлено відповідність критеріям ризиковості платника податку, тип операції (придбання/постачання), період здійснення господарської операції, код згідно з УКТЗЕД /ДКПП/умовним кодом товару, податковий номер платника податку, задіяного в ризиковій операції».  

А також передбачається, що «у разі отримання рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку, платник податку має право подати на розгляд комісії регіонального рівня інформацію та копії відповідних документів, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

У разі виявлення обставин та/або отримання інформації, визначених абзацом дев’ятим цього пункту, та прийняття комісією регіонального рівня рішення про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку платник податку отримує таке рішення в електронному кабінеті в день його прийняття (додаток 4).

У рішенні про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку (додаток 4) за результатами розгляду інформації та копій документів, надісланих відповідно до абзацу восьмого цього пункту, комісія регіонального рівня у відповідних полях рішення зазначає детальну інформацію, за якою встановлено відповідність критеріям ризиковості платника податку, вказує/обирає з переліку документ(и), ненаданий(і) платником податку, який(і) може(уть) свідчити про невідповідність критеріям ризиковості платника податку.

У разі прийняття комісією регіонального рівня рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку за результатами розгляду інформації, надісланої відповідно до абзацу восьмого цього пункту, платник податку має право повторно подати інформацію та копії документів на розгляд комісії регіонального рівня».

А у разі прийняття рішення про неврахування таблиці даних платника, у відповідних полях рішення зазначається детальна інформація, що стала підставою для неврахування таблиці даних платник податку, а саме: тип операції (придбання/постачання), період здійснення господарської операції, код згідно з УКТЗЕД /ДКПП/умовним кодом товару, податковий номер платника податку, задіяного в ризиковій операції, дата включення платника податку задіяного в ризиковій операції, до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку (п.17 Порядку).

Передбачається, що Довідник кодів податкової інформації, яка є підставою для прийняття рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, визначається ДПС та затверджується відповідним наказом, оприлюдненим на офіційному веб-сайті ДПС (Додаток 1 до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних КРИТЕРІЇ ризиковості платника податку на додану вартість).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *