Подібні правовідносини: законопроект

Рішення суду може бути оскаржене у касаційній інстанції у випадку, якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови

Свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності може з’явитися на Порталі Дія

Частину другу статті 12 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проектом Закону України «Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо відображення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України

Чи може реєстратор обійтися без оригіналу Статуту при зміні частки засновника?

Згідно з пунктами 4, 5 частини першої статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», підставою для відмови у державній реєстрації є подання документів або відомостей, передбачених цим Законом, не в повному обсязі та

Чи може нотаріус посвідчити протокол учасників загальних зборів без оригіналу статуту?

Відповідно до ст.3 Закону України «Про нотаріат» нотаріус – це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві або незалежну професійну нотаріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення,

Способи захисту від рейдерських атак

У світі бізнесу існує безліч викликів, з якими стикаються підприємці, одним із яких є «рейдерські» атаки. Для власників бізнесу зіткнутися з такою ситуацією може бути надзвичайно стресово, проте важливо пам’ятати, що здатися це найгірший  варіант.

«Рейдерські» справи є надзвичайно складними

Щодо визнання недійсним рішення загальних зборів: судова практика

Відповідно до пункту 2.12. Постанови Пленуму Вищого господарського суду від 25.02.2016р. № 4 “Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин” із змінами внесеними згідно з Постановою Вищого господарського суду № 7 від 14.07.2016 р., підставами для

Щодо посвідчення заповіту виконавчими комітетами міських рад та головами сільських рад: законопроект

Статтею 1251 Цивільного кодексу України встановлено, що якщо у населеному пункті немає нотаріуса, заповіт, крім секретного, може бути посвідчений уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування.

Але існують непоодинокі випадки оскарження таких заповітів, посвідчених секретарями сільської ради, зокрема

Щодо обмеження випадків подання боржниками декларації про доходи: законопроект

Пункт 3 частини 5 статті 19 Закону України «Про виконавче провадження» встановлює обов’язок боржника за рішеннями майнового характеру подати виконавцю протягом п’яти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження декларацію про доходи та майно.

Даний обов’язок виникає незалежно від суми