Облік товарних запасів

Статтею 3 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (ЗУ про РРО) встановлені обов’язки суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу.

Зокрема, згідно з п.12 ст.3 ЗУ про РРО таки суб’єкти господарювання зобов’язані вести в порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку.

Отже, облік товарних запасів це внесення інформації про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів, які є невід’ємною частиною такого обліку.

Ведення обліку товарних запасів юридичними і фізичними особами відрізняється.

Так, юридичні особи здійснюють облік товарних запасів згідно із Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку №9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 №246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.1999 за №751/4044 (далі – П(С)БО 9).

Згідно до Наказу Міністерства фінансів України від 03.09.2021 № 496 «Про затвердження Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку» (далі – Порядок № 496), який набрав чинності 26.11.2021, правила ведення обліку товарних запасів поширюється на ФОП, у тому числі платників єдиного податку, які відповідно до ЗУ про РРО зобов’язані вести облік товарних запасів та здійснювати продаж лише тих товарів, що відображені в такому обліку, та осіб, які фактично здійснюють продаж товарів (надання послуг) та/або розрахункові операції в місці продажу (господарському об’єкті) такого ФОП.

Відповідно до п.1 Розділу І Порядку ведення обліку товарних запасів для ФОП, у тому числі платників єдиного податку, затвердженого Наказом  Міністерства фінансів України від 03.09.2021  № 496,  товарні запаси – сукупність товарів, що утримуються ФОП для подальшого продажу (надання послуг).

Хто веде облік товарних запасів?

Відповідно до п. 12 ст. 3 ЗУ про РРО  облік товарних запасів повинні вести:

  1. Юридичні особи.
  2. ФОП – платники єдиного податку другої – четвертої груп, які не зареєстровані платниками ПДВ та здійснюють:

2.1. Реалізацію технічно-складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.

Технічно складні побутові товари – непродовольчі товари широкого вжитку (прилади, машини, устаткування та інші), які складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, мають технічні характеристики, супроводжуються експлуатаційними документами і на які встановлено гарантійний строк (п. 251 ст.1 Закон України «Про захист прав споживачів» ).  

Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від від 16 березня 2017 р. № 231.

2.2. Реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.01.2020 р. № 142 затверджено Методичні рекомендації «Медичні вироби. Допоміжні засоби. Виробник.» відповідно до яких медичне призначення кожного виробу визначається виробником.

Тому медичне призначення відноситься у загальному розумінні до готових виробів, незалежно від того, чи призначені вони для використання окремо, чи разом. Отже, сировина, компоненти або проміжні продукти, зазвичай не є медичними виробами. Комплектувальні частини, що постачаються для заміни існуючих компонентів готового виробу, щодо якого вже була здійснена оцінка відповідності вимогам технічних регламентів, не є медичними виробами. У разі якщо комплектувальні частини суттєво змінюють характеристики або показники ефективності готового виробу, такі комплектувальні частини рекомендовано вважати окремими медичними виробами. 

Абзацом другим ст. 2 Закону України від 04 квітня 1996 року № 123/96-ВР «Про лікарські засоби» із змінами та доповненнями встановлено, що лікарський засіб – будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох активних фармацевтичних інгредієнтів (далі – АФІ) та допоміжних речовин)), що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу.

2.3. Реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Мінфін наказом від 15.09.2015 р. № 780 затвердив Методичні рекомендації щодо обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що їх містять.

3. ФОП – платників єдиного податку третьої групи, які зареєстровані платниками ПДВ.

4. ФОП – на загальній системі оподаткування, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

ФОП, яка здійснює діяльність у декількох місцях продажу (господарських об’єктах), веде облік товарних запасів також за кожним окремим місцем продажу (господарським об’єктом) на підставі первинних документів, які підтверджують отримання товарів такою ФОП або окремим місцем продажу (господарським об’єктом), та/або первинних документів на внутрішнє переміщення товарів між ФОП та його окремими місцями продажу (господарськими об’єктами). Первинні документи на внутрішнє переміщення товарів є невід’ємною частиною такого обліку.

Первинні документи, на підставі яких внесено записи до Форми обліку, є обов’язковими додатками до такої форми. Внесення даних до Форми обліку щодо надходження товарів на підставі первинних документів здійснюється до початку їх реалізації. (розд. ІІ Порядку № 496).

 

Яка відповідальність за неведення товарного обліку?

До суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію товарів, які не обліковані у встановленому порядку, та/або не надали під час проведення перевірки документи, які підтверджують облік товарів, що знаходяться у місці продажу (господарському об’єкті), за рішенням контролюючих органів застосовується фінансова санкція у розмірі вартості таких товарів, які не обліковані у встановленому порядку, за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 20 ЗУ Про РРО).

Сама по собі відсутність на момент перевірки контролюючим органом накладних (чи інших документів, які підтверджують оприбуткування товарів) за місцем реалізації чи зберігання товарів, за умови, що ці товари належним чином обліковані відповідно до Закону №265/95-ВР та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», не є підставою для застосування до юридичної особи фінансової санкції, передбаченої статтею 20 Закону №265/95-ВР. ( Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суд 14 березня 2023 року справа № 815/1984/17 касаційне провадження № К/9901/3757/17)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *