Щодо оскарження рішення про неврахування таблиці даних платника ПДВ: законопроект

7 грудня на ознайомлення надано депутатам законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення деяких норм у відповідність із Законом України “Про Митний тариф України” та іншими законами України» (№ 10321 від 06.12.2023 р.), який спрямовано на забезпечення права платників податку на додану вартість на адміністративне оскарження рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість і рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку.

Зокрема, пропонується доповнити ПКУ положеннями, що:

– скарги на рішення про відмову в реестрацій податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність платника податку на додану вартість критеріям pизиковості платника податку подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом 10 робочих днів, що настають за днем прийнятгя такого рішення, у порядку, визначеному Кабінетом Miнicтрів України;

– скаргу центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, розглядатиме протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання скарги. (!Строк розгляду скарги не може бути продовженим!)

– якщо відповідь на скаргу не буде надіслано протягом десятиденного строку, така скарга вважатиметься задоволеною!

Законопроектом запропоновано внести зміни до статті 165 розділу IV,
статті 197 розділу V, статті 215 розділу VІ, пунктів 58, 59, 64, 641, 65, 78 підрозділу 2 розділу ХХ, пункту 56 підрозділу 4 розділу ХХ, пунктів 17, 41, 44 підрозділу 5 розділу ХХ, підпункту 68.2 пункту 68 та підпункту 69.51 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу, які дозволять усунути невідповідність у кодуванні товарів, у тому числі підакцизних, та уникнути ускладнень під час адміністрування податку на додану вартість, акцизного податку, податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб.

Крім того, законопроектом передбачено зміни до ПКУ щодо:

  • прирівняння до тютюнових виробів і встановлення ставки акцизного податку на продукти, що містять тютюн, відновлений тютюн, нікотин, замінники тютюну або нікотину, призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти для орального застосування. Водночас оподаткування таких продуктів вводиться з липня 2024 року за заниженою ставкою в
    розмірі 2 363,4 грн за 1 кг, а з січня 2025 р. – 2 836,08 грн за 1 кг;
  • внесення технічних правок щодо заміни поняття «основні фонди» поняттям «основні засоби»;
  • виключення із переліку ставок з податку на прибуток підприємств, які застосовуються до доходів нерезидентів, ставки 20 %, яка застосовувалася до доходів нерезидентів за виробництво та/або розповсюдження реклами, у зв’язку із виключенням з Кодексу положення щодо оподаткування таких доходів. Відповідні зміни внесено Законом України від 03.06.2021 № 1525-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам» та набули чинності з липня 2021 року;
  • заміни поняття «статутний фонд», яке вживається у статті 98, підпунктах 165.1.18, 165.1.44 пункту 165.1 статті 165, пункті 198.1 статті 198 ПКУ, поняттям «статутний капітал»;
  • приведення термінології у відповідність із законодавством про реабілітацію у сфері охорони здоров’я щодо заміни слів «реабілітаційна установа» словами «реабілітаційний заклад».

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *