Відсутність на роботі понад 4 місяці. Наслідки

19.07.2022 набув чинність Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин” від 01.07.2022 N 2352-IX (далі – Закон N 2352-IX), яким внесені зміни, зокрема до Кодексу законів про працю (далі – КЗпП України).

Так частину першу статті 36 КЗпП України доповнено  пунктом 83, а саме зазначено:

“підставою припинення трудового договору є відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль”.

Міністерство економіки, яке є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу, щодо застосування Закону N 2352-IX це положення п. 83 ч.1 ст. 36 КЗпП наступним чином.

На думку Мінекономіки дану підставу для припинення трудового договору на не слід ототожнювати із звільненням у зв’язку з прогулом (пункт 4 статті 40 КЗпП).

Для припинення дії трудового договору за відповідною підставою мають бути одночасно дотримані дві обов’язкові умови:

1) фактична відсутність працівника на робочому місці понад 4 місяці підряд;

2) відсутність інформації у роботодавця про причини такої відсутності понад 4 місяці підряд (при цьому не має значення поважність чи неповажність причин такої відсутності).

Вбачається, що у випадку невиконання одночасно двох вищенаведених умов звільнення відповідно до такої підстави може бути визнано судом незаконним, наприклад, якщо працівник доведе, що протягом 4 місяців поінформував роботодавця про причини своєї відсутності.

При цьому, виходячи з необхідності виконання вимоги щодо відсутності працівника або інформації про нього 4 місяці підряд, не може вважатись виконанням цієї умови наявність кількох подібних періодів, які в сумі дорівнюють або перевищують 4 місяці.

Слід зазначити, що факт відсутності працівника на роботі може підтверджуватися, наприклад, письмовими свідченнями інших працівників, письмовим поясненням самого працівника, відповідним актом, складеним у присутності не менше двох інших працівників його безпосереднім керівником у довільній формі.

Не можна не погодитись із висновками Департаменту з питань праці Державної служби України з питань праці певному викладеними в листі від 12.08.2022 р. № 3055/4/4.1-22а , що оскільки норма набула чинності з 19.07.2022, звільнення працівника відповідно до пункту 83 частини 1 статті 36 КЗпП України можливе не раніше 19.07.2022 за наявності на дату звільнення 4-х місяців відсутності працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *