За що можуть позбавити ФОП 1-3 груп статусу платника ЄП?

У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої – третьої груп вимог, встановлених статтями 291-300 ПКУ, анулювання реєстрації платника єдиного податку поводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення.

Підстави анулювання реєстрації платників єдиного податку 1-3 груп щодо ФОП.
  1. Перевищення ліміту доходу по групі або допустимої кількості найманих працівників відповідної групи.

Так, ФОП на першій групі не мають право мати найманих працівників, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню (п.291.7. ПКУ) і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (в 2023 році 1 118 900 грн.) (пп. 1 п. 291.4 ст. 291 ПКУ).

ФОП на другій групі не можуть мати більше 10 найманих працівників, здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових (п.291.7. ПКУ), платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (в 2023 році 5 587 800 грн.) (пп.2 п.291.4 ст.291 ПКУ).

Щодо ФОП третьої групи обмежень по кількості найманих працівників не встановлено; а от обсяг доходу не повинен перевищувати 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (в 2023 році 7 818 900 грн.)(пп.3 п.291.4 ст.291 ПКУ).

При цьому за пп.291.4.1. п. 291.4 ПКУ при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

  1. Здійснення інших способів розрахунку крім грошових.

Тобто  застосування платником ЄП іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.6 статті 291 ПКУ (крім платників єдиного податку третьої групи – електронних резидентів (е-резидентів).

Платники єдиного податку першої – третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі – готівковій або безготівковій (у тому числі з використанням електронних грошей (п.291.6 ст.291 ПКУ).

  1. Здійснення заборонених видів діяльності.

Відповідно до п. 291.5.-291.7 ст. 291 ПКУ, не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп ФОП, що здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України “Про страхування”, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III ПКУ;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж;

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

11) технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

12) надання в оренду земельних ділянок, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 400 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 900 квадратних метрів;

13) нерезиденти;

14)  мають  податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Борг по ЄСВ не є податковим боргом!

  1. Здійснення діяльності не за КВЕД.

У разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку (крім платників єдиного податку третьої групи – електронних резидентів (е-резидентів) (пп.7 пп. 298.2.3 п. 298.2 ст.298 ПКУ).

Терміни для  внесення змін по КВЕД:

  • Для ФОП 1-й і 2-ї групи ЄП – не пізніше 20-го числа наступного місяця після отримання доходу за новими КВЕД (п. 298.5 ПКУ).
  • Для ФОП 3-ї групи ЄП – не пізніше останнього дня кварталу в якому відбулися зміни (але це не норми ПКУ, а роз’яснення ДПС, тому краще КВЕД до початку додати).
  1. При наявності податкового боргу протягом 2-х кварталів

Наявність податкового боргу більше, ніж 3060 грн два квартали підряд (на 1е число кожного місяця) – п. 8 ст. 298.2.3 ПКУ та 59.1 ПКУ.

При цьому, при визначенні податкового боргу враховуються лише борги, пов’язані із діяльністю ФОП.

Борги із сплати податків фізичної особи, наприклад, із сплати за землю, за нерухоме майно, не враховуються.

  1. Здійснення діяльності не передбаченої для 1-ї та 2-ї груп

Для ФОП першої та другої груп заборонені види діяльності, перелічені в п. 291.4 ПКУ. Це посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), послуги з надання доступу до мережі Інтернет, а також діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Такі ФОП належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.

7. Не інформування про зміну податкової адреси, зміні або нових місцях діяльності.

У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни (пп.286.5-286-6 ПКУ).

  1. Не інформування податкової про зміну прізвища, ім’я, по-батькові.

У разі зміни найменування юридичної особи, прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін (ст. 298.4 ПКУ) .

У разі вищенаведених порушень ФОП мав би самостійно перейти за загальну систему (298.2.3 ПКУ).

Якщо порушення умов перебування на спрощеній системі будуть виявлені при перевірці («порушення вимог цієї глави» – як каже 299.11 ПКУ), ФОП можуть перевести на загальну систему заднім числом (з наступного кварталу після порушення). 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *