Трудовий договір: обов’язкові умови

Зміст трудового договору визначається через установлені умови, які формуються відповідно до закону і домовленостей сторін. Згідно зі ст. 628 Цивільного кодексу України, умови договору встановлюються за згодою сторін та відповідно до вимог цивільного законодавства. Ця логіка також відображається у розумінні