Щодо вимоги про витребування земельної ділянки

Прокурор просив визнати недійсним рішення сільської ради та витребувати у первинної набувачки присадибну ділянку, а у кінцевого набувача – три земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства. Мотивував він позов тим, що сільська рада не могла ухвалити відповідні рішення, оскільки

Щодо розірвання договору оренди землі

Суть спору полягала в тому, що сільська рада (позивач) звернулось до господарського суду про розірвання договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, наданої ТОВ (відповідачу), та її повернення.

На обґрунтування вимог сілька рада послалась на пункт Договору, згідно з …

Відшкодування збитків унаслідок самовільного зайняття земельних ділянок

Відповідно до статті 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» самовільне зайняття земельної ділянки – будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про …

Неконкурентий спосіб набуття прав на земельну ділянку

Об’єкт незавершеного будівництва, збудований на земельній ділянці, що на час будівництва не була відведена для цієї мети, є самочинним будівництвом, на яке особа, яка його здійснила, не набуває право власності. Державна реєстрація права власності на такий об’єкт недобросовісним набувачем не

Розірвання договору оренди

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду в постанові від 16 червня 2021 року по справі № 375/278/20 (провадження № 61-3449св21) дійшов висновку, що:

Зміна керівника підприємства-орендаря, якщо ця обставина передбачена договором оренди землі як

Оспорювання рішення місцевої влади у сфері земельних відносин

Велика Палата Верховного Суду в постанові від15 вересня 2020 року по справі № 469/1044/17 (провадження № 14-317цс19) зауважила, що рішення органу місцевого самоврядування у сфері земельних відносин можна оспорювати з погляду його законності, а вимогу про визнання такого рішення незаконним

Чи переходить право постійного користування землею в порядку правонаступництва? 

 

До відома цікава постанова Верховного Суду у складі судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності Касаційного господарського суду від 15 листопада 2021 року по справі №  906/620/19 щодо збереження права постійного користування земельною ділянкою при реорганізації …

Актуальна судова практика – земельні спори

І. Щодо визнання державного акту на землю недійсним

Підставою набуття земельної ділянки у власність із земель державної чи комунальної власності є відповідне рішення органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, а не державний акт на право власності на земельну ділянку. …